View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

summary_preference_pin_use_fingerprint
Allow your fingerprint to be used instead of the PIN
53/520
Key English Turkish State
summary_notification_hide_icon
Hide the icon from the navigation bar on the top
Üstteki gezinti çubuğundan simgeyi gizleyin
title_notification_allow_stop
Allow stopping
Durdurmaya izin ver
summary_notification_allow_stop
Allow the app to be stopped from the notification
Uygulamanın bildirimden durdurulmasına izin ver
title_notification_allow_pause
Allow pausing
Duraklatmaya izin ver
summary_notification_allow_pause
Allow the app to be paused from the notification
Uygulamanın bildirimden duraklatılmasına izin ver
title_show_noconnection_notification
Notification on no connection
Bağlantı yok bildirimi
summary_show_noconnection_notification
Show a notification when the app currently has no connection to the DNS server
Uygulamanın bağlantısı kötü ya da yokken bir bildirim göster
title_show_revoked_notification
Notification on permission lost
 
summary_show_revoked_notification
Show a notification when Nebulo loses permission to the VPN
 
title_inform_bad_connection
Inform me of a bad connection
 
summary_inform_bad_connection
Inform me when the DNS server currently is slow or otherwise performs badly
 
preference_category_pin
PIN protection
PIN koruması
title_preference_enable_pin
PIN
PIN
summary_preference_enable_pin
Ask for a PIN when opening or stopping the app
Uygulamayı açarken veya durdururken bir PIN isteyin
title_preference_pin_use_fingerprint
Allow fingerprint
Parmak izine izin ver
summary_preference_pin_use_fingerprint
Allow your fingerprint to be used instead of the PIN
Parmak izinizin PIN yerine kullanılmasına izin verin.
title_preference_change_pin
Change PIN
PIN'i değiştir
summary_preference_change_pin
Change the PIN. Only numeric values are allowed.
Current PIN: %1s
PIN'i değiştirin. Sadece sayısal değerlere izin verilir.
Geçerli PIN: %1s
preference_category_cache
Cache control
Önbellek kontrolü
title_dnscache_enabled
Use DNS cache
DNS önbelleğini kullan
summary_dnscache_enabled
Enables the apps DNS cache. The cache memorizes old requests to answer future questions faster.

The system already has a cache, enable this if you want to customize behavior
Uygulamaların DNS önbelleğini etkinleştirir. Önbellek, gelecekteki soruları daha hızlı cevaplamak için eski istekleri ezberler.

Sistemin zaten bir önbelleği var, davranışı özelleştirmek istiyorsanız bunu etkinleştirin
title_dnscache_keepacrosslaunches
Keep DNS cache
DNS önbelleğini koru
summary_dnscache_keepacrosslaunches
Keep the DNS cache across multiple launches
DNS önbelleğini birden çok başlatma boyunca tutun
title_clear_dnscache
Clear DNS cache
DNS önbelleğini temizle
summary_clear_dnscache
Click here to clear the DNS cache, for example when websites start misbehaving because they are cached
DNS önbelleğini temizlemek için buraya tıklayın, örneğin web siteleri önbelleğe alındığı için yanlış davranmaya başladığında
title_dnscache_maxsize
Maximum Cache size
Azami Önbellek boyutu
summary_dnscache_maxsize
Sets the maximum of entries the cache can hold at any time
Önbelleğin istediği zaman alabileceği azami girdi sayısını belirler
title_dnscache_usedefaulttimes
Default cache time
Varsayılan önbellek süresi
summary_dnscache_usedefaulttimes
Keep requests in the cache for as long as the DNS server communicates using the TTL
DNS sunucusu TTL kullanarak iletişim kurduğu sürece istekleri önbellekte tutun
title_dnscache_minimum_cache_time
Minimum cache time
Asgari önbellek süresi
summary_dnscache_minimum_cache_time
The minimum amount of time entries should be cached, no matter whether the default caching time for it would be shorter. Long caching times could cause the cached data to be out of sync with the actual data.
Current: %1d Seconds
Varsayılan önbellekleme süresinin daha kısa olup olmamasına bakmaksızın, önbellekteki asgari saklama süresi. Uzun önbellekleme süreleri, önbellekteki verilerin gerçek verilerle eşitlenmemesine neden olabilir.
Geçerli: %1d Saniye
Key English Turkish State
summary_iptables_mode
Forward queries to Nebulo using iptables. This requires root privileges. When enabled no external apps need to be used when in non-vpn mode. This might not work when you are on an IPv6 network.
 
summary_language
Change the language of the app
Uygulamanın dilini değiştir
summary_local_server_port
Port of the DNS server which will be hosted. Only ports above 1024 are allowed
 
summary_log_queries
Log all queries and their responses
Tüm sorguları ve cevaplarını günlüğe kaydet
summary_map_query_refused
Some DNS servers might refuse to answer a query if the host isn't allowed or is blocked. This setting blocks the host instead of refusing the query, otherwise the system might get confused
Bazı DNS sunucuları, ana bilgisayara izin verilmiyorsa veya engelleniyorsa sorguyu cevaplamayı reddedebilir. Bu ayar, sorguyu reddetmek yerine ana bilgisayarı engeller, aksi takdirde sistem karışabilir
summary_nonvpn_help
Click here to get instructions on how to use with this app
 
summary_nonvpn_help_faq
Click here to open a browser window with help and documentation for non-VPN mode
 
summary_nonvpn_help_generic
Click here to get instructions on how to configure VPN apps
 
summary_nonvpn_use_lanip
Some apps don't allow localhost to be entered as DNS. With this setting the devices IP in the network is used instead. The address will change depending on your network, pay attention to the notification.
 
summary_notification_allow_pause
Allow the app to be paused from the notification
Uygulamanın bildirimden duraklatılmasına izin ver
summary_notification_allow_stop
Allow the app to be stopped from the notification
Uygulamanın bildirimden durdurulmasına izin ver
summary_notification_hide_icon
Hide the icon from the navigation bar on the top
Üstteki gezinti çubuğundan simgeyi gizleyin
summary_pause_on_captiveportal
Don't use DoH if a captive portal is detected. It will automatically be resumed shortly after logging in.
Disabling it might prevent you from opening the captive portal site to log in
Giriş portalı tespit edilirse DoH kullanmayın. Giriş yaptıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak devam edilecektir.
Devre dışı bırakmak, oturum açmak için giriş portalını açmanızı engelleyebilir
summary_preference_change_pin
Change the PIN. Only numeric values are allowed.
Current PIN: %1s
PIN'i değiştirin. Sadece sayısal değerlere izin verilir.
Geçerli PIN: %1s
summary_preference_enable_pin
Ask for a PIN when opening or stopping the app
Uygulamayı açarken veya durdururken bir PIN isteyin
summary_preference_pin_use_fingerprint
Allow your fingerprint to be used instead of the PIN
Parmak izinizin PIN yerine kullanılmasına izin verin.
summary_restart_vpn_on_networkchange
Silently restart the app when the network changes. Enable this when facing problems when switching between networks.
No effect when the app isn't active
Ağ değiştiğinde sessizce uygulamayı yeniden başlatın. Ağlar arasında geçiş yaparken sorunla karşılaştığınızda bunu etkinleştirin.

Uygulama aktif olmadığında hiçbir etkisi olmaz
summary_run_without_vpn
When checked Nebulo hosts a DNS server on your device
 
summary_send_logs
Click here to send the logs to the developer
Günlükleri geliştiriciye göndermek için burayı tıklayın
summary_show_noconnection_notification
Show a notification when the app currently has no connection to the DNS server
Uygulamanın bağlantısı kötü ya da yokken bir bildirim göster
summary_show_notification_on_lockscreen
Sets whether to show the notification on the lockscreen
Kilit ekranında bildirimin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlar
summary_show_revoked_notification
Show a notification when Nebulo loses permission to the VPN
 
summary_simple_notification
Use a simple text in the notification
Bildirimde basit bir metin kullanın
summary_start_after_update
Start the app after it has been updated
Uygulama güncellendikten sonra başlat
summary_start_on_boot
Start the app when the phone is turned on
Telefon açıldığında uygulamayı başlatın
summary_theme
Sets the theme of this app
Bu uygulamanın temasını ayarlar
title_advanced_logging
Advanced logging
Gelişmiş günlükleme
title_allow_ipv4_traffic
Allow IPv4 traffic
IPv4 trafiğine izin ver
title_allow_ipv6_traffic
Allow IPv6 traffic
IPv6 trafiğine izin ver
title_bypass_searchdomains
Searchdomains bypass
Arama alanadlarını atla

Loading…

User avatar admin

New translation

Nebulo / Preference stringsTurkish

Allow your fingerprint to be used instead of the PIN
Parmak izinizin PIN yerine kullanılmasına izin verin.
5 months ago
User avatar None

Source string changed

Nebulo / Preference stringsTurkish

Allow your fingerprint to be used instead of the pin.PIN
5 months ago
Allow your fingerprint to be used instead of the PIN
Parmak izinizin PIN yerine kullanılmasına izin verin.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
summary_preference_pin_use_fingerprint
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-preference.xml, string 35