View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

summary_run_without_vpn
When checked Nebulo hosts a DNS server on your device
62/530
Key English Dutch State
summary_delete_queries
Click here to delete all logged queries
Klik hier om alle geregistreerde DNS-verzoeken te verwijderen
preference_category_nonvpnmode
Non-VPN mode
Niet-VPN-modus
summary_category_nonvpnmode
Configure Nebulo to act as a DNS server on the device instead of using a dummy VPN. When enabled you manually have to forward DNS queries to Nebulo using third party apps.

This feature is experimental.
Configureer de Nebulo om te fungeren als een DNS-server op het apparaat in plaats van een dummy VPN te gebruiken. Indien ingeschakeld moet u handmatig DNS-query's doorsturen naar de Nebulo met behulp van apps van derden.

Deze functie is experimenteel.
summary_category_nonvpnmode_forwardinfo
Server will be hosted on localhost:%1s
Server wordt gehost op localhost:%1s
title_run_without_vpn
Run without VPN
Rennen zonder VPN
summary_run_without_vpn
When checked Nebulo hosts a DNS server on your device
Indien aangevinkt host de Nebulo een DNS server op uw apparaat
title_local_server_port
Server port
Server-poort
summary_local_server_port
Port of the DNS server which will be hosted. Only ports above 1024 are allowed.
Currently: %1s
Poort van de DNS-server die zal worden gehost. Alleen poorten boven 1024 zijn toegestaan.
Momenteel: %1s
preference_category_iptables
Iptables
 
title_iptables_mode
Use iptables
Gebruik iptables
summary_iptables_mode
Forward queries to Nebulo using iptables. This requires root privileges. When enabled no external apps need to be used when in non-vpn mode. This might not work when you are on an IPv6 network.
Vragen doorsturen naar de Nebulo met behulp van iptables. Hiervoor zijn root-privileges nodig. Indien ingeschakeld hoeven er geen externe apps te worden gebruikt in de non-vpn modus. Dit werkt misschien niet als u zich op een IPv6 netwerk bevindt.
Key English Dutch State
summary_pause_on_captiveportal
Don't use DoH if a captive portal is detected. It will automatically be resumed shortly after logging in.
Disabling it might prevent you from opening the captive portal site to log in
Stuur geen DNS-aanvragen naar de geconfigureerde server als u zich moet aanmelden op een inlogpagina. Het zal automatisch worden hervat kort na het inloggen.
Als u deze optie uitschakelt, is het u misschien niet toegestaan de inlogpagina te openen
summary_preference_change_pin
Change the PIN. Only numeric values are allowed.
Current PIN: %1s
Verander de pincode. Alleen numerieke waarden zijn toegestaan.
Huidige pincode: %1s
summary_preference_enable_pin
Ask for a PIN when opening or stopping the app
Vraag om een pincode bij het openen of stoppen van de app
summary_preference_pin_use_fingerprint
Allow your fingerprint to be used instead of the PIN
Sta toe om uw vingerafdruk te gebruiken in plaats van pincode
summary_restart_vpn_on_networkchange
Silently restart the app when the network changes. Enable this when facing problems when switching between networks.
No effect when the app isn't active
Start de app opnieuw als het netwerk verandert. Schakel dit in wanneer u problemen ondervindt bij het schakelen tussen netwerken.
Geen effect wanneer de app niet actief is
summary_run_without_vpn
When checked Nebulo hosts a DNS server on your device
Indien aangevinkt host de Nebulo een DNS server op uw apparaat
summary_send_logs
Click here to send the logs to the developer
Klik hier om de logs naar de ontwikkelaar te sturen
summary_show_noconnection_notification
Show a notification when the app has no or a bad connection
Laat een melding zien wanneer de app geen of een slechte verbinding heeft
summary_show_notification_on_lockscreen
Sets whether to show the notification on the lockscreen
Stelt in of de melding op het vergrendelscherm moet worden weergegeven
summary_show_revoked_notification
Show a notification when Nebulo loses permission to the VPN
Toon een melding wanneer Nebulo de toestemming voor de VPN verliest

Loading…

admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsDutch

When checked Nebulo hosts a DNS server on your device
Indien aangevinkt host de Nebulo een DNS server op uw apparaat
a month ago
None

Suggestion added

Nebulo / Preference stringsDutch

When checked Nebulo hosts a DNS server on your device
Indien aangevinkt host de Nebulo een DNS server op uw apparaat
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
summary_run_without_vpn
Labels
No labels currently set.
Source string age
a month ago
Translation file
app/src/main/res/values-nl/strings-preference.xml, string 101