View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

main
When navigating to a website known by it's name, say example.com, your device ask specific servers - DNS servers - how to address the website. DNS is an old protocol which, except for smaller changes, hasn't been touched since its creation in 1987. Naturally the Internet changed a lot in this time, rendering the protocol outdated in some of its core aspects.

This app tackles one of the bigger problems with DNS: Encryption.
Whilst nearly all traffic on the Internet is encrypted now, DNS requests (i.e. questions for a names address) and the response aren't. This enables attackers to intercept, read and modify your requests.

Nebulo is a DNS changer which implements DNS-over-HTTPs and DNS-over-TLS to safely send your DNS requests to the target server. This way only you and the DNS server are able to read the requests you are sending.

Core features:
- Configure the app once and then forget about it. After initial configuration it works fully autonomous
- No ads and no tracking
- Custom servers can be used
- Low battery consumption
1239/10480
Key English Catalan State
main
When navigating to a website known by it's name, say example.com, your device ask specific servers - DNS servers - how to address the website. DNS is an old protocol which, except for smaller changes, hasn't been touched since its creation in 1987. Naturally the Internet changed a lot in this time, rendering the protocol outdated in some of its core aspects.

This app tackles one of the bigger problems with DNS: Encryption.
Whilst nearly all traffic on the Internet is encrypted now, DNS requests (i.e. questions for a names address) and the response aren't. This enables attackers to intercept, read and modify your requests.

Nebulo is a DNS changer which implements DNS-over-HTTPs and DNS-over-TLS to safely send your DNS requests to the target server. This way only you and the DNS server are able to read the requests you are sending.

Core features:
- Configure the app once and then forget about it. After initial configuration it works fully autonomous
- No ads and no tracking
- Custom servers can be used
- Low battery consumption
Quan navegueu a un lloc web conegut pel seu nom, diguem-ne exemple.com, el teu dispositiu demana servidors específics - servidors DNS - per saber com adreçar-se al lloc web. DNS és un protocol antic que, llevat dels canvis menors, no s’ha tocat des de la seva creació el 1987. Naturalment Internet ha canviat molt en aquest temps fent que el protocol fos antiquat en alguns dels seus aspectes bàsics.

Aquesta aplicació tracta un dels problemes més importants amb DNS: l'encriptació.
Tot i que gairebé tot el trànsit a Internet està xifrat, les sol·licituds DNS (és a dir, preguntes per a una adreça de noms) i la seva resposta no ho estan. Això permet als atacants interceptar, llegir i modificar les vostres sol·licituds.

Nebulo és un modificador de DNS que implementa DNS-over-HTTPs i DNS-over-TLS per enviar de manera segura les vostres sol·licituds DNS al servidor de destinació. D’aquesta manera només tu i el servidor DNS poden llegir les sol·licituds que envies.

Característiques bàsiques:
- Configura l’aplicació una vegada i després oblida-te'n. Després de la configuració inicial funciona de manera completament autònoma
- Sense anuncis i sense seguiment
- Es poden utilitzar servidors personalitzats
- Consum baix de bateria
shortText
A safe alternative to old standards.
Una alternativa segura als antics estàndards.
changelog_1.3.0-Beta
A lot has changed since the last update!

➤ There are now new translations
➤ Battery usage has been reduced a bit
➤ Nebulo now detects the type of new DoH servers
➤ ... And more

And as always, a few bugs have been fixed.
 
Key English Catalan State
changelog_1.3.0-Beta
A lot has changed since the last update!

➤ There are now new translations
➤ Battery usage has been reduced a bit
➤ Nebulo now detects the type of new DoH servers
➤ ... And more

And as always, a few bugs have been fixed.
 
main
When navigating to a website known by it's name, say example.com, your device ask specific servers - DNS servers - how to address the website. DNS is an old protocol which, except for smaller changes, hasn't been touched since its creation in 1987. Naturally the Internet changed a lot in this time, rendering the protocol outdated in some of its core aspects.

This app tackles one of the bigger problems with DNS: Encryption.
Whilst nearly all traffic on the Internet is encrypted now, DNS requests (i.e. questions for a names address) and the response aren't. This enables attackers to intercept, read and modify your requests.

Nebulo is a DNS changer which implements DNS-over-HTTPs and DNS-over-TLS to safely send your DNS requests to the target server. This way only you and the DNS server are able to read the requests you are sending.

Core features:
- Configure the app once and then forget about it. After initial configuration it works fully autonomous
- No ads and no tracking
- Custom servers can be used
- Low battery consumption
Quan navegueu a un lloc web conegut pel seu nom, diguem-ne exemple.com, el teu dispositiu demana servidors específics - servidors DNS - per saber com adreçar-se al lloc web. DNS és un protocol antic que, llevat dels canvis menors, no s’ha tocat des de la seva creació el 1987. Naturalment Internet ha canviat molt en aquest temps fent que el protocol fos antiquat en alguns dels seus aspectes bàsics.

Aquesta aplicació tracta un dels problemes més importants amb DNS: l'encriptació.
Tot i que gairebé tot el trànsit a Internet està xifrat, les sol·licituds DNS (és a dir, preguntes per a una adreça de noms) i la seva resposta no ho estan. Això permet als atacants interceptar, llegir i modificar les vostres sol·licituds.

Nebulo és un modificador de DNS que implementa DNS-over-HTTPs i DNS-over-TLS per enviar de manera segura les vostres sol·licituds DNS al servidor de destinació. D’aquesta manera només tu i el servidor DNS poden llegir les sol·licituds que envies.

Característiques bàsiques:
- Configura l’aplicació una vegada i després oblida-te'n. Després de la configuració inicial funciona de manera completament autònoma
- Sense anuncis i sense seguiment
- Es poden utilitzar servidors personalitzats
- Consum baix de bateria
shortText
A safe alternative to old standards.
Una alternativa segura als antics estàndards.

Loading…

User avatar daniel.adastra

Translation changed

Nebulo / Play store textsCatalan

When navigating to a website known by it's name, say example.com, your device ask specific servers - DNS servers - how to address the website. DNS is an old protocol which, except for smaller changes, hasn't been touched since its creation in 1987. Naturally the Internet changed a lot in this time, rendering the protocol outdated in some of its core aspects.

This app tackles one of the bigger problems with DNS: Encryption.
Whilst nearly all traffic on the Internet is encrypted now, DNS requests (i.e. questions for a names address) and the response aren't. This enables attackers to intercept, read and modify your requests.

Nebulo is a DNS changer which implements DNS-over-HTTPs and DNS-over-TLS to safely send your DNS requests to the target server. This way only you and the DNS server are able to read the requests you are sending.

Core features:
- Configure the app once and then forget about it. After initial configuration it works fully autonomous
- No ads and no tracking
- Custom servers can be used
- Low battery consumption
Quan navegueu a un lloc web conegut pel seu nom, diguem-ne exemple.com, el teu dispositiu demana servidors específics - servidors DNS - per saber com adreçar-se al lloc web. DNS és un protocol antic que, llevat dels canvis menors, no s’ha tocat des de la seva creació el 1987. Naturalment Internet ha canviat molt en aquest temps fent que el protocol fos antiquat en alguns dels seus aspectes bàsics.

Aquesta aplicació tracta un dels problemes més importants amb DNS: l'encriptació.
Tot i que gairebé tot el trànsit a Internet està xifrat, les sol·licituds DNS (és a dir, preguntes per a una adreça de noms) i la seva resposta no ho estan. Això permet als atacants interceptar, llegir i modificar les vostres sol·licituds.

Nebulo és un modificador de DNS que implementa DNS-over-HTTPs i DNS-over-TLS per enviar de manera segura les vostres sol·licituds DNS al servidor de destinació. D’aquesta manera només tu i el servidor DNS poden llegir les sol·licituds que envies.

Característiques bàsiques:
- Configura l’aplicació una vegada i després oblida-te'n. Després de la configuració inicial funciona de manera completament autònoma
- Sense anuncis i sense seguiment
- Es poden utilitzar servidors personalitzats
- Consum baix de bateria
5 months ago
User avatar daniel.adastra

Translation changed

Nebulo / Play store textsCatalan

When navigating to a website known by it's name, say example.com, your device ask specific servers - DNS servers - how to address the website. DNS is an old protocol which, except for smaller changes, hasn't been touched since its creation in 1987. Naturally the Internet changed a lot in this time, rendering the protocol outdated in some of its core aspects.

This app tackles one of the bigger problems with DNS: Encryption.
Whilst nearly all traffic on the Internet is encrypted now, DNS requests (i.e. questions for a names address) and the response aren't. This enables attackers to intercept, read and modify your requests.

Nebulo is a DNS changer which implements DNS-over-HTTPs and DNS-over-TLS to safely send your DNS requests to the target server. This way only you and the DNS server are able to read the requests you are sending.

Core features:
- Configure the app once and then forget about it. After initial configuration it works fully autonomous
- No ads and no tracking
- Custom servers can be used
- Low battery consumption
Quan navegueu a un lloc web conegut pel seu nom, diguem-ne exemple.com, el teu dispositiu demana servidors específics - servidors DNS - per saber com adreçar-se al lloc web. DNS és un protocol antic que, llevat dels canvis menors, no s’ha tocat des de la seva creació el 1987. Naturalment Internet ha canviat molt en aquest temps fent que el protocol fos antiquat en alguns dels seus aspectes bàsics.

Aquesta aplicació tracta un dels problemes més importants amb DNS: l'encriptació. Tot i que gairebé tot el trànsit a Internet està xifrat, les sol·licituds DNS (és a dir, preguntes per a una adreça de noms) i la seva resposta no ho estan. Això permet als atacants interceptar, llegir i modificar les vostres sol·licituds.

Nebulo és un modificador de DNS que implementa DNS-over-HTTPs i DNS-over-TLS per enviar de manera segura les vostres sol·licituds DNS al servidor de destinació. D’aquesta manera només tu i el servidor DNS poden llegir les sol·licituds que envies.

Característiques bàsiques:
- Configura l’aplicació una vegada i després oblida-te'n. Després de la configuració inicial funciona de manera completament autònoma
- Sense anuncis i sense seguiment
- Es poden utilitzar servidors personalitzats
- Consum baix de bateria
5 months ago
When navigating to a website known by it's name, say example.com, your device ask specific servers - DNS servers - how to address the website. DNS is an old protocol which, except for smaller changes, hasn't been touched since its creation in 1987. Naturally the Internet changed a lot in this time, rendering the protocol outdated in some of its core aspects.

This app tackles one of the bigger problems with DNS: Encryption.
Whilst nearly all traffic on the Internet is encrypted now, DNS requests (i.e. questions for a names address) and the response aren't. This enables attackers to intercept, read and modify your requests.

Nebulo is a DNS changer which implements DNS-over-HTTPs and DNS-over-TLS to safely send your DNS requests to the target server. This way only you and the DNS server are able to read the requests you are sending.

Core features:
- Configure the app once and then forget about it. After initial configuration it works fully autonomous
- No ads and no tracking
- Custom servers can be used
- Low battery consumption
Quan navegueu a un lloc web conegut pel seu nom, diguem-ne exemple.com, el teu dispositiu demana servidors específics - servidors DNS - per saber com adreçar-se al lloc web. DNS és un protocol antic que, llevat dels canvis menors, no s’ha tocat des de la seva creació el 1987. Naturalment Internet ha canviat molt en aquest temps fent que el protocol fos antiquat en alguns dels seus aspectes bàsics.

Aquesta aplicació tracta un dels problemes més importants amb DNS: l'encriptació. Tot i que gairebé tot el trànsit a Internet està xifrat, les sol·licituds DNS (és a dir, preguntes per a una adreça de noms) i la seva resposta no ho estan. Això permet als atacants interceptar, llegir i modificar les vostres sol·licituds.

Nebulo és un modificador de DNS que implementa DNS-over-HTTPs i DNS-over-TLS per enviar de manera segura les vostres sol·licituds DNS al servidor de destinació. D’aquesta manera només tu i el servidor DNS poden llegir les sol·licituds que envies.

Característiques bàsiques:
- Configura l’aplicació una vegada i després oblida’ten. Després de la configuració inicial funciona de manera completament autònoma
- Sense anuncis i sense seguiment
- Es poden utilitzar servidors personalitzats
- Consum baix de bateria
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
main
Labels
No labels currently set.
Source string age
5 months ago
Translation file
material/store/ca/texts.json, string 1