View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

notification_appcrash_title
English
Nebulo has crashed
12/180
Key English Turkish State
notification_channel_badconnection Bad connection notification channel
notification_channel_badconnection_description Channel used for notifications when Nebulo has a bad connection
notification_simple_text Current server: %1$s Geçerli sunucu: %1$s
notification_main_text Queries are sent to %1$s

%2$d Apps are excluded from Nebulo
Sorgular %1$s 'e gönderildi

%2$d Uygulamalar Nebulo'dan hariç tutuldu
notification_main_text_with_secondary Queries are sent to %1$s and %2$s

%3$d Apps are excluded from Nebulo
Sorgular %1$s ve %2$s 'ye gönderildi

%3$d Uygulamalar Nebulo'dan hariç tutuldu
notification_main_text_whitelist Queries are sent to %1$s

%2$d Apps are using DoH/DoT
Sorgular %1$s adresine gönderilir

%2$d Uygulama DoH/DoT kullanıyor
notification_main_text_with_secondary_whitelist Queries are sent to %1$s and %2$s

%3$d Apps are using DoH/DoT
Sorgular %1$s ve %2$s adresine gönderilir

%3$d Uygulama DoH/DoT kullanıyor
notification_main_title_tls Nebulo (DoT) Nebulo (DoT)
notification_main_title_quic Nebulo (DoQ)
notification_main_title_https Nebulo (DoH) Nebulo (DoH)
notification_main_subtext %1$d queries so far Şu ana kadar %1$d sorgu
notification_noconnection_title No connection Bağlantı yok
notification_noconnection_text The app currently isn't forwarding your DNS queries because you either have no or a bad connection Uygulama şu anda DNS sorgularınızı iletmiyor çünkü bağlantınız kötü ya da yok
notification_vpnrestart_title Restarting Vpn VPN yeniden başlatılıyor
notification_vpnrestart_text The Vpn service will be restarted soon VPN hizmeti yakında yeniden başlatılacak
notification_appcrash_title Nebulo has crashed Nebulo çöktü
notification_appcrash_message Nebulo has crashed. Click here to go to the main menu and to restart the app, if necessary Nebulo çöktü. Ana menüye gitmek ve gerekirse uygulamayı yeniden başlatmak için burayı tıklayın
notification_ruleimport_title DNS rule import DNS kuralı ithâlatı
notification_ruleimport_message Importing DNS rules from %1$s (%2$s) %1$s(%2$s)'den DNS kuralları ithal ediliyor
notification_ruleimport_secondarymessage Preparing import… İthâlata hazırlanıyor…
notification_ruleimport_tertiarymessage Finishing import… İthâlat bitiyor…
notification_ruleimportfinished_title DNS rule import finished DNS kuralı ithâlatı tamamlandı
notification_ruleimportfinished_message %1$s rules have been imported (%2$s duplicates omitted) %1$s kural(lar)ı içe aktarıldı (%2$s kopya çıkarıldı)
notification_ruleexport_title DNS rule export DNS kural ihracatı
notification_ruleexport_message Exporting rules (%1$s/%2$s) İhrâcat kuralları (%1$s/%2$s)
notification_ruleexport_secondarymessage Preparing export… İhrâcat hazırlanıyor…
notification_ruleexportfinished_title DNS rule export finished DNS kural ihrâcatı tamamlandı
notification_ruleexportfinished_message %1$d rules have been exported %1$d kural(lar)ı ihrâc edildi
notification_pin_title PIN required PIN gerekli
notification_pin_message Your PIN is required to perform that action. Click here to confirm it Bu işlemi gerçekleştirmek için PIN'iniz gerekir. Onaylamak için buraya tıklayın
notification_service_killed_title Information about battery optimization Pil iyileştirmesi hakkında bilgi
Key English Turkish State
notification_appcrash_message Nebulo has crashed. Click here to go to the main menu and to restart the app, if necessary Nebulo çöktü. Ana menüye gitmek ve gerekirse uygulamayı yeniden başlatmak için burayı tıklayın
notification_appcrash_title Nebulo has crashed Nebulo çöktü
notification_bad_connection_text Your connection to the DNS server is bad right now. This might impact your surfing speed negatively. Consider selecting another server.
notification_bad_connection_title Bad server connection
notification_channel_badconnection Bad connection notification channel
notification_channel_badconnection_description Channel used for notifications when Nebulo has a bad connection
notification_channel_default Default Channel Varsayılan Kanal
notification_channel_default_description Default channel for posting notifications Bildirimlerin gönderilmesi için varsayılan kanal
notification_channel_dnsrules DNS Rule Notification Channel
notification_channel_dnsrules_description Channel used for import/export of DNS rules
notification_channel_foreground_service Permanent Notification Channel Kalıcı Bildirim Kanalı
notification_channel_foreground_service_description Channel used for notifications which can't be removed by the user Kullanıcı tarafından kaldırılamayan bildirimler için kullanılan kanal
notification_channel_high_priorty High priority
notification_channel_high_priorty_description Channel for high priority notifications for example when the app loses permission to the VPN
notification_channel_noconnection Connection warning channel Bağlantı uyarı kanalı
notification_channel_noconnection_description Channel used for showing notifications when no connection seems to be available Hiçbir bağlantı görünmediğinde bildirimleri göstermek için kullanılan kanal

Loading…

Nebulo has crashed
Nebulo çöktü
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
Nebulo Nebulo Nebulo
Nebulo Nebulo Nebulo

Source information

Key
notification_appcrash_title
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-notification.xml, string 28