View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

all_start
English
Start
5/100
Key English Polish State
app_name Nebulo
activity_label_import_queries Import queries Import zapytań
activity_label_import_servers Import server(s) Import serwer(ów)
activity_label_speed_test Server speed comparison Porównanie prędkości serwerów
activity_label_enable_logging Export logs/Enable logging Eksport logów/Włączenie logowania
all_stop Stop Stop
all_start Start Start
all_pause Pause Pauza
all_resume Resume Wznów
all_no No Nie
all_yes Yes Tak
information Information Informacje
open_app Open app Uruchom aplikację
all_close Close Zamknij
error_invalid_url Please provide a valid url Podaj prawidłowy adres URL
error_invalid_host Please provide a valid host Podaj prawidłowy host
error_invalid_pin Please provide your PIN Podaj swój PIN
error_invalid_servername Please provide a name Podaj nazwę
error_webview_missing WebView package not found, is it currently updating or removed? Nie znaleziono pakietu WebView, czy jest on obecnie aktualizowany lub usuwany?
error_cannot_open_settings Cannot open system settings Nie można otworzyć ustawień systemowych
main_dnssurveillance_infotext Be aware that the DNS server you are connected to is able to record which sites you are visiting. Check the respective privacy statements for more information. Pamiętaj, że serwer DNS, z którym jesteś połączony, może rejestrować odwiedzane witryny. Sprawdź jego oświadczenie o ochronie prywatności, aby uzyskać więcej informacji.
main_dnssurveillance_privacystatement Privacy statement of %1$s Oświadczenie o ochronie prywatności %1$s
Key English Polish State
about_help_faq Frequently asked questions Najczęściej zadawane pytania
about_help_translating Help translating Pomoc w tłumaczeniu
about_info General information Informacje ogólne
about_licenses Open-source licenses Licencje Open-source
about_privacypolicy Privacy policy Polityka prywatności
about_share Share Udostępnij
about_telegram_group Telegram group Grupa Telegram
activity_label_enable_logging Export logs/Enable logging Eksport logów/Włączenie logowania
activity_label_import_queries Import queries Import zapytań
activity_label_import_servers Import server(s) Import serwer(ów)
activity_label_speed_test Server speed comparison Porównanie prędkości serwerów
all_close Close Zamknij
all_no No Nie
all_pause Pause Pauza
all_resume Resume Wznów
all_start Start Start
all_stop Stop Stop
all_yes Yes Tak
app_name Nebulo
app_share_fdroid Hey, I found this app which encrypts your DNS queries to give you more privacy and security. Check it out by downloading from here: https://nebulo.app/source#installation Hej, znalazłem tę aplikację, która szyfruje zapytania DNS, aby dać ci więcej prywatności i bezpieczeństwa. Sprawdź ją, pobierając stąd: https://nebulo.app/source#installation
app_share_text Hey, I found this app which encrypts your DNS queries to give you more privacy and security. Check it out here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frostnerd.smokescreen Cześć, znalazłem aplikację, która szyfruje zapytania DNS, aby zapewnić więcej prywatności i bezpieczeństwa. Zobacz więcej: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frostnerd.smokescreen
appintro_first_description Nebulo is an app to protect your privacy and secure your device.

Take back control of data your ISP or other entities have treated as theirs for a long time.
Nebulo to aplikacja chroniąca prywatność i zabezpieczająca urządzenie.

Przejmij z powrotem kontrolę nad danymi, które dostawca usług internetowych lub inne podmioty traktują jak swoje od dłuższego czasu.
appintro_first_title Welcome to Nebulo. Witamy w Nebulo.
appintro_forth_description You can configure Nebulo to be used as a system-wide ad- and tracking-blocker.

You are even able to use it together with some firewall apps to increase your control over your privacy even more.
Nebulo można skonfigurować tak, aby był używany jako blokada systemowa i śledząca.

Jesteś nawet w stanie używać go wraz z niektórymi aplikacjami firewallowymi, aby jeszcze bardziej zwiększyć kontrolę nad swoją prywatnością.
appintro_forth_title One last thing Ostatnia rzecz
appintro_second_description By adding encryption to DNS, one of the oldest protocol of the Internet, it is in your hands.

Make it harder for your ISP to track you by using DNS-over-HTTPS and DNS-over-TLS with Nebulo.
Poprzez dodanie szyfrowania do DNS, jednego z najstarszych protokołów Internetu, jest on w Twoich rękach.

Utrudnij swojemu dostawcy usług internetowych śledzenie Ciebie za pomocą DNS-over-HTTPS i DNS-over-TLS z Nebulo.
appintro_second_title Your privacy matters Twoje sprawy dotyczące prywatności
appintro_server_choose_adblock A server which blocks ads and tracking Serwer, który blokuje reklamy i śledzenie
appintro_server_choose_description Which kind of server do you want to use in Nebulo? Jakiego rodzaju serwer chcesz używać w Nebulo?
appintro_server_choose_disclaimer There are servers which fit multiple or even all categories. Nebulo automatically chooses the fastest one. Istnieją serwery, które pasują do wielu lub nawet wszystkich kategorii. Nebulo automatycznie wybiera ten najszybszy.

Loading…

User avatar igoro

Suggestion accepted

Nebulo / General stringsPolish

Start
Start
a year ago
User avatar igoro

Suggestion added

Nebulo / General stringsPolish

Start
Start
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Key
all_start
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 7