View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

error_no_webbrowser_installed
English
You don't have any app installed to view this link
56/500
Key English Polish State
theme_mono Mono Mono
theme_dark Dark Ciemny
theme_true_black True black Prawdziwie czarny
theme_blue Blue Niebieski
about_share Share Udostępnij
about_licenses Open-source licenses Licencje Open-source
about_changelog Changelog Changelog
about_contact_developer Contact developer Kontakt z programistą
about_telegram_group Telegram group Grupa Telegram
about_privacypolicy Privacy policy Polityka prywatności
about_credits Credits Kredyty
about_info General information Informacje ogólne
about_help_translating Help translating Pomoc w tłumaczeniu
window_speedtest_runtest Start the test Rozpocznij test
window_speedtest_information The lower the values, the faster Nebulo is able to communicate with the server. This for example increases your browsing speed. Im niższe wartości, tym szybciej Nebulo jest w stanie komunikować się z serwerem. To na przykład zwiększa szybkość przeglądania stron.
error_no_webbrowser_installed You don't have any app installed to view this link Nie posiadasz aplikacji, która mogłaby otworzyć ten link
button_main_dnsrules DNS rules Zasady DNS
window_dnsrules_customhosts Custom hosts Własne hosty
window_dnsrules_subtitle %1$s rule %1$s zasada
window_dnsrules_hostalreadyexists There already is a rule for this host Zasada dla tego hosta już istnieje
window_dnsrules_customhosts_message Define all your custom hosts here Zdefiniuj własnych hostów tutaj
window_dnsrules_customhosts_hostsource_rulecount_pending Rules from this source: - Zasady z tego źródła: -
window_dnsrules_customhosts_hostsource_rulecount Rules from this source: %1$s (%2$s duplicates not in use) Zasady z tego źródła: %1$s (%2$s nieużywanych duplikatów)
windows_querylogging_search_hint Search for a host in the query log Szukaj hosta w logu żądań
windows_querylogging_search Host-search Wyszukiwanie hostów
windows_querylogging_time Time Czas
windows_querylogging_type Type Typ
windows_querylogging_question Question Zapytanie
windows_querylogging_used_server Used server Użyty serwer
windows_querylogging_hostsource Source of DNS rule Źródło zasady DNS
windows_querylogging_hostsource__user User rules Zasady użytkownika
Key English Polish State
appintro_server_choose_first The fastest one Najszybszy
appintro_server_choose_forth A server which protects me from harmful websites and apps Serwer, który chroni mnie przed szkodliwymi stronami i aplikacjami
appintro_server_choose_second A fast server, with a focus on privacy Szybki serwer, z naciskiem na prywatność
appintro_server_choose_third A true privacy focused server Prawdziwy serwer skoncentrowany na prywatności
appintro_server_choose_title First things first Pierwsze rzeczy po pierwsze
appintro_third_description Nebulo comes bundled with a ton of useful features like monitoring DNS activity, PIN protection, a speed test and much more.

Explore the app to discover what free open-source software has to offer.
Nebulo jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji, takich jak monitorowanie aktywności DNS, ochrona PIN, test prędkości i wiele innych.

Zapoznaj się z tą aplikacją, aby odkryć, co oferuje wolne oprogramowanie open-source.
appintro_third_title Fully equipped for greatness W pełni wyposażony dla wielkości
button_main_dnsrules DNS rules Zasady DNS
dnsrule_total_resolve_count %1$d query has been handled by DNS rules this far %1$d zapytanie było do tej pory obsługiwane przez zasady DNS
dnsrule_total_resolve_count_block %1$d query has been blocked this far %1$d zapytanie zostało do tej pory zablokowane
error_cannot_open_settings Cannot open system settings Nie można otworzyć ustawień systemowych
error_invalid_host Please provide a valid host Podaj prawidłowy host
error_invalid_pin Please provide your PIN Podaj swój PIN
error_invalid_servername Please provide a name Podaj nazwę
error_invalid_url Please provide a valid url Podaj prawidłowy adres URL
error_no_webbrowser_installed You don't have any app installed to view this link Nie posiadasz aplikacji, która mogłaby otworzyć ten link
error_webview_missing WebView package not found, is it currently updating or removed? Nie znaleziono pakietu WebView, czy jest on obecnie aktualizowany lub usuwany?
fragment_querydetail_mode_doh DNS-over-HTTPS
fragment_querydetail_mode_doq DNS-over-QUIC
fragment_querydetail_mode_dot DNS-over-TLS
information Information Informacje
iptables_not_supported Your device does not support iptables Twoje urządzenie nie obsługuje iptables
iptables_supported Congratulations, iptables is supported by your device! Gratulacje, iptables jest obsługiwany przez twoje urządzenie!
iptables_supported_ipv6_unsupported Iptables is supported, but IPv6 is not supported. Iptables jest obsługiwany, ale IPv6 nie jest obsługiwany.
main_dnssurveillance_infotext Be aware that the DNS server you are connected to is able to record which sites you are visiting. Check the respective privacy statements for more information. Pamiętaj, że serwer DNS, z którym jesteś połączony, może rejestrować odwiedzane witryny. Sprawdź jego oświadczenie o ochronie prywatności, aby uzyskać więcej informacji.
main_dnssurveillance_privacystatement Privacy statement of %1$s Oświadczenie o ochronie prywatności %1$s
open_app Open app Uruchom aplikację
quicksettings_start_text Start Nebulo Uruchom Nebulo
quicksettings_stop_text Stop Nebulo Zatrzymaj Nebulo
restart_app Restart Restart

Loading…

User avatar admin

Suggestion removed

Nebulo / General stringsPolish

You don't have any app installed to view this link
Nie posiadasz aplikacji, która mogłaby otworzyć ten link.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

You don't have any app installed to view this link
Nie posiadasz aplikacji, która mogłaby otworzyć ten link.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / General stringsPolish

You don't have any app installed to view this link
Nie posiadasz aplikacji, która mogłaby otworzyć ten link.
9 months ago
User avatar None

Source string changed

Nebulo / General stringsPolish

You don't have any app installed to view this link.
10 months ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

You don't have any app installed to view this link
Nie posiadasz aplikacji, która mogłaby otworzyć ten link.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
error_no_webbrowser_installed
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 47