View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

activity_label_speed_test
English
Server speed comparison
29/230
Key English Polish State
about_app This app is open source. The source code can be accessed at <a href=https://nebulo.app/source>nebulo.app/source</a>.
Furthermore the app doesn't contain ads and does not track or collect any data about you.

Version %1$s
Build %2$d
Database version %3$d
Crashreport ID: %4$s

© Daniel Wolf 2019–2020
Licensed under GPLv3.
<a href=mailto:support@frostnerd.com>support@frostnerd.com</a>
Ta aplikacja jest open source. Kod źródłowy jest dostępny pod adresem <a href=https://nebulo.app/source>nebulo.app/source</a>.
Ponadto aplikacja nie zawiera reklam i nie śledzi ani nie zbiera żadnych danych o użytkowniku.

Wersja %1$s
Budynek %2$d
Wersja bazy danych %3$d
Identyfikator Crashreport: %4$s

© Daniel Wolf 2019
Licencjonowany na podstawie GPLv3.
<a href=mailto:support@frostnerd.com>support@frostnerd.com</a>
about_changelog Changelog Changelog
about_contact_developer Contact developer Kontakt z programistą
about_credits Credits Kredyty
about_help_faq Frequently asked questions Najczęściej zadawane pytania
about_help_translating Help translating Pomoc w tłumaczeniu
about_info General information Informacje ogólne
about_licenses Open-source licenses Licencje Open-source
about_privacypolicy Privacy policy Polityka prywatności
about_share Share Udostępnij
about_telegram_group Telegram group Grupa Telegram
activity_label_enable_logging Export logs/Enable logging Eksport logów/Włączenie logowania
activity_label_import_queries Import queries Import zapytań
activity_label_import_servers Import server(s) Import serwer(ów)
activity_label_speed_test Server speed comparison Porównanie prędkości serwerów
all_close Close Zamknij
all_no No Nie
all_pause Pause Pauza
all_resume Resume Wznów
all_start Start Start
all_stop Stop Stop
all_yes Yes Tak
app_name Nebulo
app_share_fdroid Hey, I found this app which encrypts your DNS queries to give you more privacy and security. Check it out by downloading from here: https://nebulo.app/source#installation Hej, znalazłem tę aplikację, która szyfruje zapytania DNS, aby dać ci więcej prywatności i bezpieczeństwa. Sprawdź ją, pobierając stąd: https://nebulo.app/source#installation
app_share_text Hey, I found this app which encrypts your DNS queries to give you more privacy and security. Check it out here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frostnerd.smokescreen Cześć, znalazłem aplikację, która szyfruje zapytania DNS, aby zapewnić więcej prywatności i bezpieczeństwa. Zobacz więcej: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frostnerd.smokescreen
appintro_first_description Nebulo is an app to protect your privacy and secure your device.

Take back control of data your ISP or other entities have treated as theirs for a long time.
Nebulo to aplikacja chroniąca prywatność i zabezpieczająca urządzenie.

Przejmij z powrotem kontrolę nad danymi, które dostawca usług internetowych lub inne podmioty traktują jak swoje od dłuższego czasu.
appintro_first_title Welcome to Nebulo. Witamy w Nebulo.
appintro_forth_description You can configure Nebulo to be used as a system-wide ad- and tracking-blocker.

You are even able to use it together with some firewall apps to increase your control over your privacy even more.
Nebulo można skonfigurować tak, aby był używany jako blokada systemowa i śledząca.

Jesteś nawet w stanie używać go wraz z niektórymi aplikacjami firewallowymi, aby jeszcze bardziej zwiększyć kontrolę nad swoją prywatnością.
appintro_forth_title One last thing Ostatnia rzecz

Loading…

User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

Server speed comparison
Porównanie prędkości serwerów
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
activity_label_speed_test
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 4