View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

dialog_rate_confirmation
Do you want to open the play store to rate the app?
62/510
Key English Turkish State
dialog_serverimport_text
Please select the servers you wish to import.

Servers which are already imported will be duplicate if you select them.
Lütfen almak istediğiniz sunucuları seçin.

Zaten içe aktarılmış olan sunucuları seçerseniz, çoğaltılır.
dialog_serverimportfailed_title
Import failed
İçe aktarma başarısız oldu
dialog_serverimportfailed_text
The server(s) could not be imported.
Sunucu(lar) alınamadı.
dialog_serverimportfailed_text_exception
The servers could not be imported.
(%1s)
Sunucular alınamadı.
(%1s)
dialog_logexport_loading_title
Preparing logs
Günlükleri hazırlama
dialog_logexport_text
How do you want to share the logs?
Günlükleri nasıl paylaşmak istersiniz?
dialog_logexport_general
Choose app
Uygulamayı seçin
dialog_logexport_email
E-Mail
E-Posta
dialog_deletelogs_text
Are you sure that you want to delete all logs?
Tüm günlükleri silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_error_title
Crashreport
Çökme raporu
dialog_error_text
It looks like the app has crashed. Do you want to send the error log files to the developer?
Uygulama çöktü gibi görünüyor. Hata günlüğünü geliştiriciye göndermek ister misiniz?
dialog_batteryoptimization_title
Battery optimization
Pil iyileştirmesi
dialog_batteryoptimization_message
On some device the app won't be notified that the device has finished booting unless battery optimizations are disabled for it.
The app is currently not whitelisted from the battery optimization, do you want to do this?

You should test whether it works with optimization enabled before disabling it.
Bazı cihazlarda, pil iyileştirmeleri devre dışı bırakılmadığı sürece, cihazın önyükleme işlemini tamamladığı bildirilmez.
Uygulama şu anda pil iyileştirmesinden beyaz listeye alınmadı, bunu yapmak ister misiniz?

Devre dışı bırakmadan önce, iyileştirme etkinken çalışıp çalışmadığını denemelisiniz.
dialog_batteryoptimization_whitelist
Disable
Devre dışı
dialog_batteryoptimization_ignore
Ignore
Yoksay
dialog_rate_confirmation
Do you want to open the play store to rate the app?
Uygulamayı değerlendirmek için mağazayı açmak istiyor musunuz?
dialog_changelog_title
Changelog
Değişiklikler
dialog_changelog_infotext
The app has been updated since you last opened it. In the following list you can see the changelog. Check the box below and you won't see this message in the future.
En son açtığınızdan beri uygulama güncellendi. Aşağıdaki listede değişiklikleri görebilirsiniz. Aşağıdaki kutuyu işaretleyin, gelecekte bu mesajı görmeyeceksiniz.
dialog_changelog_dont_show_again
Don't show again
Tekrar gösterme
dialog_about_licenses
Licenses
Lisanslar
dialog_query_export_title
Exporting queries…
Sorgular dışa aktarılıyor…
dialog_query_export_message
Please wait while the queries are being exported
Sorgular dışa aktarılırken lütfen bekleyin
dialog_pin_message
Please provide your PIN.
Lütfen PIN’inizi girin.
dialog_pin_hint
PIN
PIN
dialog_enable_logging
Do you want to enable logging? Logs contain statistic information, debug information and actions in the app. Generated logs aren't shared unless you do so yourself.
Günlüğe kaydetmeyi etkinleştirmek ister misiniz? Kayıtlar istatistik bilgileri, hata ayıklama bilgilerini ve uygulamadaki eylemleri içerir. Oluşturduğunuz günlükler siz yapmazsanız paylaşılmaz.
dialog_crashreporting_title
Automatic crash reporting
Otomatik kilitlenme raporlaması
dialog_crashreportingusages_title
Transmitted data
İletilen veri
dialog_crashreportingusages_message
Click on one of the groups to see which data is transmitted on crashes.
Çökmelerde hangi verilerin iletildiğini görmek için gruplardan birine tıklayın.
dialog_crashreporting_positive
Enable crash reporting
Çökme raporlamasını etkinleştir
dialog_crashreporting_negative
No, thanks.
Hayır teşekkürler.
dialog_crashreporting_neutral
See data
Verilere bakın
Key English Turkish State
dialog_newserver_secondaryserver_hint
example-doh.com[/dns-query]
 
dialog_newserver_secondaryserver_hint_dot
example-dot.com[:443]
 
dialog_newserver_title_https
Add a server (DoH)
Bir sunucu ekle (DoH)
dialog_newserver_title_tls
Add a server (DoT)
Bir sunucu ekle (DoT)
dialog_nonvpn_help_generic
To use Nebulo in non-vpn mode together with a third-party VPN app you have to change your DNS settings inside this other app.
Not all VPN apps allow you to change the DNS settings. If yours does, simply set the DNS server to 'localhost:%1d' or '127.0.0.1:%2d' (you can configure the port above).

After configuring the apps simply start both.
 
dialog_nonvpn_help_netguard
To use Non-VPN mode together with NetGuard, do the following:
- Check that you have the F-Droid version of NetGuard installed. It does not work with the version from GPlay.
- Go to settings > Advanced options
- Enable Filter traffic (if not enabled already)
- Click on Port Forwarding
- Add the following rules:

• Protocol UDP, source port 53, destination 127.0.0.1, destination port %1d, destination app nobody
• Repeat for TCP

- Go back to advanced options
- Scroll down, set both VPN DNS fields to 127.0.0.1
- Start Nebulo (in non-VPN mode) and start NetGuard
 
dialog_open_faq
Do you want to have a look at the frequently asked questions and documentation for this feature?
 
dialog_overlaydetected_message
There seems to be a system-wide overlay (e.g. a chat bubble, color- or nightfilter) active. Most device don't allow you to enable a VPN in this case.

If you can't click OK in the next dialog please disable the overlay.
Sistem genelinde bir kaplama (örneğin, bir sohbet balonu, renk veya gece filtresi) etkin görünüyor. Çoğu cihaz bu durumda bir VPN'yi etkinleştirmenize izin vermez.

Bir sonraki iletişim kutusunda Tamam'ı tıklayamıyorsanız lütfen kaplamayı devre dışı bırakın.
dialog_overlaydetected_title
System-wide overlay detected
Sistem genelinde yer paylaşımı algılandı
dialog_pin_hint
PIN
PIN
dialog_pin_message
Please provide your PIN.
Lütfen PIN’inizi girin.
dialog_query_export_message
Please wait while the queries are being exported
Sorgular dışa aktarılırken lütfen bekleyin
dialog_query_export_title
Exporting queries…
Sorgular dışa aktarılıyor…
dialog_querylog_information_message
This list shows you all past queries Nebulo logged while it was active. The list updates close to realtime when Nebulo is currently active.

Icons at the start of the row indicate what happened with the query.

Flag: The host was resolved from the DNS rules, or was blocked by the DNS server
Arrow: Nebulo forwarded the query to the DNS server
Database: Nebulo retrieved the DNS response from the cache
 
dialog_querylog_information_title
Information about query log
 
dialog_rate_confirmation
Do you want to open the play store to rate the app?
Uygulamayı değerlendirmek için mağazayı açmak istiyor musunuz?
dialog_raterequest_message
Hey there! If you are enjoying Nebulo, would you please take a moment to rate it on the store?
Selam! Nebulo'dan keyif alıyorsanız, lütfen mağazada değerlendirmek için bir dakikanızı ayırır mısınız?
dialog_raterequest_title
Are you enjoying Nebulo?
Nebulo'dan hoşlanıyor musunuz?
dialog_serverconfiguration_addserver
Add a server
Bir sunucu ekle
dialog_serverconfiguration_https
DNS-over-HTTPS (DoH)
 
dialog_serverconfiguration_title
Server configuration
Sunucu yapılandırması
dialog_serverconfiguration_tls
DNS-over-TLS (DoT)
 
dialog_serverimport_done
Done
Tamamlandı
dialog_serverimport_experimental
Experimental
Deneysel
dialog_serverimport_priority
Priority %1d
Öncelik %1d
dialog_serverimport_servertype_doh
Type: DNS-over-HTTPS (DoH)
Tür: HTTPS üzerinden DNS (DoH)
dialog_serverimport_servertype_dot
Type: DNS-over-TLS (DoT)
Tür: TLS üzerinden DNS (DoT)
dialog_serverimport_text
Please select the servers you wish to import.

Servers which are already imported will be duplicate if you select them.
Lütfen almak istediğiniz sunucuları seçin.

Zaten içe aktarılmış olan sunucuları seçerseniz, çoğaltılır.
dialog_serverimport_title
Singular
Import of %1d server
Plural
Import of %1d servers
Singular
%1d sunucunun içe aktarılması
Plural
%1d sunucunun içe aktarılması
dialog_serverimportfailed_text
The server(s) could not be imported.
Sunucu(lar) alınamadı.

Loading…

User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Do you want to open the play store to rate the app?
Uygulamayı değerlendirmek için mağazayı açmak istiyor musunuz?
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
dialog_rate_confirmation
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-dialog.xml, string 41