View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

dialog_logexport_general
Choose app
16/100
Key English Turkish State
dialog_appchoosal_showsystemapps
Show system apps
Sistem uygulamalarını göster
dialog_appchoosal_whitelist
Only use DoH/DoT in selected apps
Yalnızca seçili uygulamalarda DoH/DoT kullanın
dialog_excludedapps_infotext
Singular
%1d app is excluded by default and cannot be de-selected
Plural
%1d apps are excluded by default and cannot be de-selected
Singular
%1d uygulaması varsayılan olarak hariç tutuldu ve seçilemez
Plural
%1d uygulama varsayılan olarak hariç tutulur ve seçilemez
dialog_serverimport_title
Singular
Import of %1d server
Plural
Import of %1d servers
Singular
%1d sunucunun içe aktarılması
Plural
%1d sunucunun içe aktarılması
dialog_serverimport_done
Done
Tamamlandı
dialog_serverimport_priority
Priority %1d
Öncelik %1d
dialog_serverimport_experimental
Experimental
Deneysel
dialog_serverimport_servertype_doh
Type: DNS-over-HTTPS (DoH)
Tür: HTTPS üzerinden DNS (DoH)
dialog_serverimport_servertype_dot
Type: DNS-over-TLS (DoT)
Tür: TLS üzerinden DNS (DoT)
dialog_serverimport_text
Please select the servers you wish to import.

Servers which are already imported will be duplicate if you select them.
Lütfen almak istediğiniz sunucuları seçin.

Zaten içe aktarılmış olan sunucuları seçerseniz, çoğaltılır.
dialog_serverimportfailed_title
Import failed
İçe aktarma başarısız oldu
dialog_serverimportfailed_text
The server(s) could not be imported.
Sunucu(lar) alınamadı.
dialog_serverimportfailed_text_exception
The servers could not be imported.
(%1s)
Sunucular alınamadı.
(%1s)
dialog_logexport_loading_title
Preparing logs
Günlükleri hazırlama
dialog_logexport_text
How do you want to share the logs?
Günlükleri nasıl paylaşmak istersiniz?
dialog_logexport_general
Choose app
Uygulamayı seçin
dialog_logexport_email
E-Mail
E-Posta
dialog_deletelogs_text
Are you sure that you want to delete all logs?
Tüm günlükleri silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_error_title
Crashreport
Çökme raporu
dialog_error_text
It looks like the app has crashed. Do you want to send the error log files to the developer?
Uygulama çöktü gibi görünüyor. Hata günlüğünü geliştiriciye göndermek ister misiniz?
dialog_batteryoptimization_title
Battery optimization
Pil iyileştirmesi
dialog_batteryoptimization_message
On some device the app won't be notified that the device has finished booting unless battery optimizations are disabled for it.
The app is currently not whitelisted from the battery optimization, do you want to do this?

You should test whether it works with optimization enabled before disabling it.
Bazı cihazlarda, pil iyileştirmeleri devre dışı bırakılmadığı sürece, cihazın önyükleme işlemini tamamladığı bildirilmez.
Uygulama şu anda pil iyileştirmesinden beyaz listeye alınmadı, bunu yapmak ister misiniz?

Devre dışı bırakmadan önce, iyileştirme etkinken çalışıp çalışmadığını denemelisiniz.
dialog_batteryoptimization_whitelist
Disable
Devre dışı
dialog_batteryoptimization_ignore
Ignore
Yoksay
dialog_rate_confirmation
Do you want to open the play store to rate the app?
Uygulamayı değerlendirmek için mağazayı açmak istiyor musunuz?
dialog_changelog_title
Changelog
Değişiklikler
dialog_changelog_infotext
The app has been updated since you last opened it. In the following list you can see the changelog. Check the box below and you won't see this message in the future.
En son açtığınızdan beri uygulama güncellendi. Aşağıdaki listede değişiklikleri görebilirsiniz. Aşağıdaki kutuyu işaretleyin, gelecekte bu mesajı görmeyeceksiniz.
dialog_changelog_dont_show_again
Don't show again
Tekrar gösterme
dialog_about_licenses
Licenses
Lisanslar
dialog_query_export_title
Exporting queries…
Sorgular dışa aktarılıyor…
dialog_query_export_message
Please wait while the queries are being exported
Sorgular dışa aktarılırken lütfen bekleyin
Key English Turkish State
dialog_hostsourcerefresh_automatic_refresh
Automatically refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını otomatik olarak yenile
dialog_hostsourcerefresh_refresh_every
Refresh every
Her birini yenile
dialog_hostsourcerefresh_refresh_now
Refresh now
Şimdi yenile
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_days
Days
Gün
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_hours
Hours
Saat
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_minutes
Minutes
Minutes
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_weeks
Weeks
Hafta
dialog_hostsourcerefresh_title
Refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını yenile
dialog_hostsourcerefresh_wifi_only
Refresh on WIFI only
Yalnızca WIFI’de yenile
dialog_join_group_message
Hey there!

Did you know that this app has a Telegram group? It contains regular updates and is the perfect place for discussions and questions.
We are a great community of over 200 people, would you like to be a part of it?
Selamün Aleyküm

Bu uygulamanın bir Telegram grubu olduğunu biliyor muydunuz? Düzenli güncellemeler içerir ve tartışmalar ve sorular için mükemmel bir yerdir.
200 kişiden büyük bir topluluğuz, bunun bir parçası olmak ister misiniz?
dialog_join_group_positive
Yeah!
Evet!
dialog_join_group_title
Join the community
Topluluğa katıl
dialog_latency_sidebar_message
The latency shown here is not your ping or how fast your network is.
It shows how long it takes for Nebulo to send a request and get an answer from the DNS server. The displayed value is not always the most current one and fluctuations can be possible.
This can cause the value to be displayed higher than it is because it has become lower since it was measured.
 
dialog_latency_sidebar_title
Information about latency
 
dialog_logexport_email
E-Mail
E-Posta
dialog_logexport_general
Choose app
Uygulamayı seçin
dialog_logexport_loading_title
Preparing logs
Günlükleri hazırlama
dialog_logexport_text
How do you want to share the logs?
Günlükleri nasıl paylaşmak istersiniz?
dialog_newdnsrule_block_host
Block this host
 
dialog_newdnsrule_edit
Edit DNS rule
DNS kuralını düzenle
dialog_newdnsrule_hint_host
Host
Ana bilgisayar
dialog_newdnsrule_hint_ipv4address
IPv4 address
IPv4 adres
dialog_newdnsrule_hint_ipv6address
IPv6 address
IPv6 adres
dialog_newdnsrule_host_invalid
Please provide a valid host
Lütfen geçerli bir ana bilgisayar sağlayın
dialog_newdnsrule_ipv4_invalid
Please provide a valid IPv4 address
Lütfen geçerli bir IPv4 adresi girin
dialog_newdnsrule_ipv6_invalid
Please provide a valid IPv6 address
Lütfen geçerli bir IPv6 adresi girin
dialog_newdnsrule_specify_address
Address
Adres
dialog_newdnsrule_title
New DNS rule
Yeni DNS kuralı
dialog_newdnsrule_whitelist
Whitelist
Beyaz liste
dialog_newdnsrule_wildcard_info
The host supports wildcards. Use an asterisk (*) for any amount of characters, numbers and allowed special characters except period (.). Use two asterisks (**) to include the period (.).
Ana bilgisayar joker karakterleri destekler. Nokta(.) dışında herhangi bir karakter, sayı ve izin verilen özel karakterler için yıldız(*) kullanın. Süreyi(.) eklemek için iki yıldız(**) kullanın.

Loading…

User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Choose app
Genel ihracatUygulamayı seçin
10 months ago
User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Choose app
Genel ihracat
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
dialog_logexport_general
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-dialog.xml, string 32