View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

dialog_deleteconfig_title
Delete configuration?
25/210
Key English Turkish State
dialog_serverconfiguration_title
Server configuration
Sunucu yapılandırması
dialog_serverconfiguration_https
DNS-over-HTTPS (DoH)
 
dialog_serverconfiguration_tls
DNS-over-TLS (DoT)
 
dialog_serverconfiguration_addserver
Add a server
Bir sunucu ekle
dialog_newserver_title_https
Add a server (DoH)
Bir sunucu ekle (DoH)
dialog_newserver_title_tls
Add a server (DoT)
Bir sunucu ekle (DoT)
dialog_newserver_name
Server name
Sunucu adı
dialog_newserver_name_hint
Example
Örnek
dialog_newserver_primaryserver
Primary server
Birincil sunucu
dialog_newserver_primaryserver_hint
example-doh.com[/dns-query]
 
dialog_newserver_primaryserver_hint_dot
example-dot.com[:443]
 
dialog_newserver_secondaryserver
Secondary server (Optional)
İkincil sunucu (İsteğe bağlı)
dialog_newserver_secondaryserver_hint
example-doh.com[/dns-query]
 
dialog_newserver_secondaryserver_hint_dot
example-dot.com[:443]
 
dialog_deleteconfig_title
Delete configuration?
Yapılandırma silinsin mi?
dialog_deleteconfig_text
Do you want to delete the configuration %1s?
%1s yapılandırmasını silmek istiyor musunuz?
dialog_appchoosal_showsystemapps
Show system apps
Sistem uygulamalarını göster
dialog_appchoosal_whitelist
Only use DoH/DoT in selected apps
Yalnızca seçili uygulamalarda DoH/DoT kullanın
dialog_excludedapps_infotext
Singular
%1d app is excluded by default and cannot be de-selected
Plural
%1d apps are excluded by default and cannot be de-selected
Singular
%1d uygulaması varsayılan olarak hariç tutuldu ve seçilemez
Plural
%1d uygulama varsayılan olarak hariç tutulur ve seçilemez
dialog_serverimport_title
Singular
Import of %1d server
Plural
Import of %1d servers
Singular
%1d sunucunun içe aktarılması
Plural
%1d sunucunun içe aktarılması
dialog_serverimport_done
Done
Tamamlandı
dialog_serverimport_priority
Priority %1d
Öncelik %1d
dialog_serverimport_experimental
Experimental
Deneysel
dialog_serverimport_servertype_doh
Type: DNS-over-HTTPS (DoH)
Tür: HTTPS üzerinden DNS (DoH)
dialog_serverimport_servertype_dot
Type: DNS-over-TLS (DoT)
Tür: TLS üzerinden DNS (DoT)
dialog_serverimport_text
Please select the servers you wish to import.

Servers which are already imported will be duplicate if you select them.
Lütfen almak istediğiniz sunucuları seçin.

Zaten içe aktarılmış olan sunucuları seçerseniz, çoğaltılır.
dialog_serverimportfailed_title
Import failed
İçe aktarma başarısız oldu
dialog_serverimportfailed_text
The server(s) could not be imported.
Sunucu(lar) alınamadı.
dialog_serverimportfailed_text_exception
The servers could not be imported.
(%1s)
Sunucular alınamadı.
(%1s)
dialog_logexport_loading_title
Preparing logs
Günlükleri hazırlama
Key English Turkish State
dialog_clearqueries_message
Are you sure you want to clear the logged queries? This cannot be reversed.
Günlüğe kaydedilen sorguları silmek istediğinize emin misiniz? Bu geri alınamaz.
dialog_clearqueries_title
Clear all queries
Tüm sorguları temizle
dialog_clearuserrules_message
Are you want to clear all DNS rules? This cannot be undone.
Tüm DNS kurallarını silmek istiyor musunuz? Bu geri alınamaz.
dialog_clearuserrules_title
Clear all DNS rules?
Tüm DNS kuralları temizlensin mi?
dialog_crashreporting_message
Thank you for using Nebulo!

This app is using open-source and self-hosted third-party software to make it easier to track app crashes as soon as they occur. If and only if enabled the app is going to transmit crash reports when the app encounters a crash. These reports contain additional data about the app and your device. This includes an id which is used to track crashes coming from the same user, but can't be used to track anything else. Enabling the crash reporting is optional but would help me out greatly.
Reports are sent securely over HTTPS.

Click on 'See data' below to see what kind of data is transmitted and for a link to the privacy policy.
Nebulo'yu kullandığınız için teşekkür ederiz!

Bu uygulama, çökmeleri en kısa sürede izlemelerini kolaylaştırmak için açık kaynaklı ve kendi kendine barındırılan üçüncü taraf yazılımları kullanıyor. Eğer sadece etkinse, uygulama bir çökme ile karşılaştığında çökme raporları iletir. Bu raporlar uygulama ve cihazınız hakkında ek veriler içerir. Bu, aynı kullanıcıdan gelen çökmeleri izlemek için kullanılan, ancak başka hiçbir şeyi izlemek için kullanılamayan bir kimliği içerir. Kilitlenme raporlamasını etkinleştirmek isteğe bağlıdır ancak bana çok yardımcı olur.
Raporlar HTTPS üzerinden güvenli bir şekilde gönderilir.

Hangi tür verilerin iletildiğini ve gizlilik politikasına bir bağlantı olduğunu görmek için aşağıdaki 'Verilere bakın' seçeneğini tıklayın.
dialog_crashreporting_message_notester
Thank you for using Nebulo!

This app is using open-source and self-hosted third-party software to make it easier to track app crashes as soon as they occur. If and only if enabled the app is going to transmit crash reports when the app encounters a crash. These reports contain additional data about the app and your device. This includes an id which is used to track crashes coming from the same user, but can't be used to track anything else. Enabling the crash reporting is optional but would make fixing bugs easier and faster.
Reports are sent securely over HTTPS

Click on 'See data' below to see what kind of data is transmitted and for a link to the privacy policy.
Nebulo'yu kullandığınız için teşekkür ederiz!

Bu uygulama, çökmeleri en kısa sürede izlemelerini kolaylaştırmak için açık kaynaklı ve kendi kendine barındırılan üçüncü taraf yazılımları kullanıyor. Eğer sadece etkinse, uygulama bir çökme ile karşılaştığında çökme raporları iletir. Bu raporlar uygulama ve cihazınız hakkında ek veriler içerir. Bu, aynı kullanıcıdan gelen çökmeleri izlemek için kullanılan, ancak başka hiçbir şeyi izlemek için kullanılamayan bir kimliği içerir. Çökme raporlamasını etkinleştirmek isteğe bağlıdır ancak bana çok yardımcı olur.
Raporlar HTTPS üzerinden güvenli bir şekilde gönderilir.

Hangi tür verilerin iletildiğini ve gizlilik politikasına bir bağlantı olduğunu görmek için aşağıdaki 'Verilere bakın' seçeneğini tıklayın.
dialog_crashreporting_negative
No, thanks.
Hayır teşekkürler.
dialog_crashreporting_neutral
See data
Verilere bakın
dialog_crashreporting_positive
Enable crash reporting
Çökme raporlamasını etkinleştir
dialog_crashreporting_title
Automatic crash reporting
Otomatik kilitlenme raporlaması
dialog_crashreportingusages_message
Click on one of the groups to see which data is transmitted on crashes.
Çökmelerde hangi verilerin iletildiğini görmek için gruplardan birine tıklayın.
dialog_crashreportingusages_title
Transmitted data
İletilen veri
dialog_credits_message
- App icon by <a href=https://dribbble.com/rkbdi>RKBDI</a> .
- Turkish translation by Kemal Oktay Aktoğan
- Russian translation by bruleto
- Dutch translation by Bas Koedijk
- Portuguese translation by Rafael W. Bohnenberger
- Indonesian translation by Gloeyisk
- Catalan translation by Daniel Alomar
- Spanish translation by Daniel Alomar and Victor Bayas
- Some icons from Font Awesome
- Chinese (Simplified) translation by Ediel Chedlyramber

Want to see your name here? Feel free to <a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen>contribute</a>.
- <a href=https://dribbble.com/rkbdi>RKBDI</a> tarafından uygulama simgesi.
- Türkçe çeviri: Kemal Oktay Aktoğan
- Rusça çeviri: bruleto
- Almanca çeviri: Bas Koedjik
- Portekizce çeviri: Rafael W. Bohnenberger
- Endonezce çeviri: Gloeyisk

İsmini burada görmek ister misin? <a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen>Katkı</a>da bulunmaktan çekinmeyin.
dialog_credits_title
Credits
Katkıcılar
dialog_deleteconfig_text
Do you want to delete the configuration %1s?
%1s yapılandırmasını silmek istiyor musunuz?
dialog_deleteconfig_title
Delete configuration?
Yapılandırma silinsin mi?
dialog_deletehostsource_message
Are you sure you want to delete the host source %1s? This cannot be undone, the hosts from this source will be removed.
%1s ana bilgisayar kaynağını silmek istediğinize emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz, bu kaynaktan gelen ana bilgisayarlar kaldırılır.
dialog_deletehostsource_title
Delete %1s?
%1s silinsin mi?
dialog_deletelogs_text
Are you sure that you want to delete all logs?
Tüm günlükleri silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_dnsrules_search_message
Enter a host below to search for it in the DNS rules.
 
dialog_dnsrules_search_title
Search for a host
 
dialog_dnsrules_status_fromsource
This host is part of the source %1s
 
dialog_dnsrules_status_not_found
No DNS rule found for this host.
 
dialog_dnsrules_status_sourcenotfound
This host is in the DNS rules, but the source is unknown.
 
dialog_dnsrules_status_userrule
This host is part of the DNS rules defined by you.
 
dialog_doh_detect_type_message
Please wait a moment.
 
dialog_doh_detect_type_title
Detecting server type
 
dialog_editdelete_delete
Delete
Sil
dialog_editdelete_edit
Edit
Düzenle
dialog_editdelete_title
What do you want to do?
Ne yapmak istiyorsun?

Loading…

User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Delete configuration?
Yapılandırma silinsin mi?
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
dialog_deleteconfig_title
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-dialog.xml, string 15