View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

dialog_serverimport_done
Done
10/100
Key English Turkish State
dialog_newserver_title_tls
Add a server (DoT)
Bir sunucu ekle (DoT)
dialog_newserver_name
Server name
Sunucu adı
dialog_newserver_name_hint
Example
Örnek
dialog_newserver_primaryserver
Primary server
Birincil sunucu
dialog_newserver_primaryserver_hint
example-doh.com[/dns-query]
 
dialog_newserver_primaryserver_hint_dot
example-dot.com[:443]
 
dialog_newserver_secondaryserver
Secondary server (Optional)
İkincil sunucu (İsteğe bağlı)
dialog_newserver_secondaryserver_hint
example-doh.com[/dns-query]
 
dialog_newserver_secondaryserver_hint_dot
example-dot.com[:443]
 
dialog_deleteconfig_title
Delete configuration?
Yapılandırma silinsin mi?
dialog_deleteconfig_text
Do you want to delete the configuration %1$s?
%1$s yapılandırmasını silmek istiyor musunuz?
dialog_appchoosal_showsystemapps
Show system apps
Sistem uygulamalarını göster
dialog_appchoosal_whitelist
Only use DoH/DoT in selected apps
Yalnızca seçili uygulamalarda DoH/DoT kullanın
dialog_excludedapps_infotext
Singular
%1d app is excluded by default and cannot be de-selected
Plural
%1d apps are excluded by default and cannot be de-selected
Singular
%1d uygulaması varsayılan olarak hariç tutuldu ve seçilemez
Plural
%1d uygulama varsayılan olarak hariç tutulur ve seçilemez
dialog_serverimport_title
Singular
Import of %1d server
Plural
Import of %1d servers
Singular
%1d sunucunun içe aktarılması
Plural
%1d sunucunun içe aktarılması
dialog_serverimport_done
Done
Tamamlandı
dialog_serverimport_priority
Priority %1d
Öncelik %1d
dialog_serverimport_experimental
Experimental
Deneysel
dialog_serverimport_servertype_doh
Type: DNS-over-HTTPS (DoH)
Tür: HTTPS üzerinden DNS (DoH)
dialog_serverimport_servertype_dot
Type: DNS-over-TLS (DoT)
Tür: TLS üzerinden DNS (DoT)
dialog_serverimport_text
Please select the servers you wish to import.

Servers which are already imported will be duplicate if you select them.
Lütfen almak istediğiniz sunucuları seçin.

Zaten içe aktarılmış olan sunucuları seçerseniz, çoğaltılır.
dialog_serverimportfailed_title
Import failed
İçe aktarma başarısız oldu
dialog_serverimportfailed_text
The server(s) could not be imported.
Sunucu(lar) alınamadı.
dialog_serverimportfailed_text_exception
The servers could not be imported.
(%1s)
Sunucular alınamadı.
(%1s)
dialog_logexport_loading_title
Preparing logs
Günlükleri hazırlama
dialog_logexport_text
How do you want to share the logs?
Günlükleri nasıl paylaşmak istersiniz?
dialog_logexport_general
Choose app
Uygulamayı seçin
dialog_logexport_email
E-Mail
E-Posta
dialog_deletelogs_text
Are you sure that you want to delete all logs?
Tüm günlükleri silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_error_title
Crashreport
Çökme raporu
dialog_error_text
It looks like the app has crashed. Do you want to send the error log files to the developer?
Uygulama çöktü gibi görünüyor. Hata günlüğünü geliştiriciye göndermek ister misiniz?
Key English Turkish State
dialog_overlaydetected_message
There seems to be a system-wide overlay (e.g. a chat bubble, color- or nightfilter) active. Most device don't allow you to enable a VPN in this case.

If you can't click OK in the next dialog please disable the overlay.
Sistem genelinde bir kaplama (örneğin, bir sohbet balonu, renk veya gece filtresi) etkin görünüyor. Çoğu cihaz bu durumda bir VPN'yi etkinleştirmenize izin vermez.

Bir sonraki iletişim kutusunda Tamam'ı tıklayamıyorsanız lütfen kaplamayı devre dışı bırakın.
dialog_overlaydetected_title
System-wide overlay detected
Sistem genelinde yer paylaşımı algılandı
dialog_pin_hint
PIN
PIN
dialog_pin_message
Please provide your PIN.
Lütfen PIN’inizi girin.
dialog_query_export_message
Please wait while the queries are being exported
Sorgular dışa aktarılırken lütfen bekleyin
dialog_query_export_title
Exporting queries…
Sorgular dışa aktarılıyor…
dialog_querylog_information_message
This list shows you all past queries Nebulo logged while it was active. The list updates close to realtime when Nebulo is currently active.

Icons at the start of the row indicate what happened with the query.

Flag: The host was resolved from the DNS rules, or was blocked by the DNS server
Arrow: Nebulo forwarded the query to the DNS server
Database: Nebulo retrieved the DNS response from the cache
 
dialog_querylog_information_title
Information about query log
 
dialog_rate_confirmation
Do you want to open the play store to rate the app?
Uygulamayı değerlendirmek için mağazayı açmak istiyor musunuz?
dialog_raterequest_message
Hey there! If you are enjoying Nebulo, would you please take a moment to rate it on the store?
Selam! Nebulo'dan keyif alıyorsanız, lütfen mağazada değerlendirmek için bir dakikanızı ayırır mısınız?
dialog_raterequest_title
Are you enjoying Nebulo?
Nebulo'dan hoşlanıyor musunuz?
dialog_serverconfiguration_addserver
Add a server
Bir sunucu ekle
dialog_serverconfiguration_https
DNS-over-HTTPS (DoH)
 
dialog_serverconfiguration_title
Server configuration
Sunucu yapılandırması
dialog_serverconfiguration_tls
DNS-over-TLS (DoT)
 
dialog_serverimport_done
Done
Tamamlandı
dialog_serverimport_experimental
Experimental
Deneysel
dialog_serverimport_priority
Priority %1d
Öncelik %1d
dialog_serverimport_servertype_doh
Type: DNS-over-HTTPS (DoH)
Tür: HTTPS üzerinden DNS (DoH)
dialog_serverimport_servertype_dot
Type: DNS-over-TLS (DoT)
Tür: TLS üzerinden DNS (DoT)
dialog_serverimport_text
Please select the servers you wish to import.

Servers which are already imported will be duplicate if you select them.
Lütfen almak istediğiniz sunucuları seçin.

Zaten içe aktarılmış olan sunucuları seçerseniz, çoğaltılır.
dialog_serverimport_title
Singular
Import of %1d server
Plural
Import of %1d servers
Singular
%1d sunucunun içe aktarılması
Plural
%1d sunucunun içe aktarılması
dialog_serverimportfailed_text
The server(s) could not be imported.
Sunucu(lar) alınamadı.
dialog_serverimportfailed_text_exception
The servers could not be imported.
(%1s)
Sunucular alınamadı.
(%1s)
dialog_serverimportfailed_title
Import failed
İçe aktarma başarısız oldu
dialog_servicekilled_message
The app detected that it wasn't stopped properly the last time it was active. This strongly indicates that your system chose to force stop the app without any possibility for the app to restart itself.

On most devices you have a few options to prevent or at least delay the system from stopping the app.
You can for example disable battery optimizations for the app in the system settings or avoid clearing the app from the list of recents.

If you chose to ignore this you won't see this dialog again. You can read more and receive tips for solving this with the button below (opens an external website in your browser). Click on settings to open the Android settings where you can disable battery optimizations for Nebulo.
Uygulama, en son etkin olduğunda düzgün bir şekilde durmadığını tespit etti. Bu, uygulamanızın kendisini yeniden başlatması için herhangi bir olasılık olmadan sistemi durdurmaya zorlamayı seçtiğini gösterir.

Çoğu cihazda sistemin uygulamayı durdurmasını önlemek veya en azından geciktirmek için birkaç seçeneğiniz vardır.
Örneğin, sistem ayarlarında uygulama için pil optimizasyonlarını devre dışı bırakabilir veya uygulamayı son listesinden silmeyi önleyebilirsiniz.

Bunu görmezden gelmeyi seçerseniz, bu diyalogu tekrar göremezsiniz. Daha fazla okuyabilir ve bunu çözmek için ipuçlarını aşağıdaki düğme ile alabilirsiniz (tarayıcınızda harici bir web sitesi açar).
dialog_servicekilled_more_info
More information
Daha fazla bilgi
dialog_speedresult_message
%1d servers tested
%2d DoT servers reachable, %3d not reachable
%4d DoH servers reachable, %5d not reachable
Average response time: %6d ms.

Fastest server: %7s
Slowest server: %8s
%1d sunucu test edildi
  %2d DoT sunucularına erişilebiliyor, %3d erişilemiyor
  %4d DoH sunucularına erişilebiliyor, %5d erişilemiyor
  Ortalama tepki süresi: %6d ms.

  En hızlı sunucu: %7s
  En yavaş sunucu: %8s
dialog_speedresult_title
Speed test results
Hız testi sonuçları
dialog_speedtest_useserver_message
Do you want to use the server %1s? It ranked %2d out of %3d with a response time of %4d ms.
%1s sunucusunu kullanmak istiyor musunuz? Bu %4d ms bir tepki süresi ile %3d dışında %2d sırada yer aldı.

Loading…

User avatar oktay454

Translation changed

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Done
Tamamlandı
a year ago
User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Done
Tamam
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
dialog_serverimport_done
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-dialog.xml, string 21