View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

dialog_join_group_positive
Yeah!
5/100
Key English Turkish State
dialog_enable_logging
Do you want to enable logging? Logs contain statistic information, debug information and actions in the app. Generated logs aren't shared unless you do so yourself.
Günlüğe kaydetmeyi etkinleştirmek ister misiniz? Kayıtlar istatistik bilgileri, hata ayıklama bilgilerini ve uygulamadaki eylemleri içerir. Oluşturduğunuz günlükler siz yapmazsanız paylaşılmaz.
dialog_crashreporting_title
Automatic crash reporting
Otomatik kilitlenme raporlaması
dialog_crashreportingusages_title
Transmitted data
İletilen veri
dialog_crashreportingusages_message
Click on one of the groups to see which data is transmitted on crashes.
Çökmelerde hangi verilerin iletildiğini görmek için gruplardan birine tıklayın.
dialog_crashreporting_positive
Enable crash reporting
Çökme raporlamasını etkinleştir
dialog_crashreporting_negative
No, thanks.
Hayır teşekkürler.
dialog_crashreporting_neutral
See data
Verilere bakın
dialog_crashreporting_message
Thank you for using Nebulo!

This app is using open-source and self-hosted third-party software to make it easier to track app crashes as soon as they occur. If and only if enabled the app is going to transmit crash reports when the app encounters a crash. These reports contain additional data about the app and your device. This includes an id which is used to track crashes coming from the same user, but can't be used to track anything else. Enabling the crash reporting is optional but would help me out greatly.
Reports are sent securely over HTTPS.

Click on 'See data' below to see what kind of data is transmitted and for a link to the privacy policy.
Nebulo'yu kullandığınız için teşekkür ederiz!

Bu uygulama, çökmeleri en kısa sürede izlemelerini kolaylaştırmak için açık kaynaklı ve kendi kendine barındırılan üçüncü taraf yazılımları kullanıyor. Eğer sadece etkinse, uygulama bir çökme ile karşılaştığında çökme raporları iletir. Bu raporlar uygulama ve cihazınız hakkında ek veriler içerir. Bu, aynı kullanıcıdan gelen çökmeleri izlemek için kullanılan, ancak başka hiçbir şeyi izlemek için kullanılamayan bir kimliği içerir. Kilitlenme raporlamasını etkinleştirmek isteğe bağlıdır ancak bana çok yardımcı olur.
Raporlar HTTPS üzerinden güvenli bir şekilde gönderilir.

Hangi tür verilerin iletildiğini ve gizlilik politikasına bir bağlantı olduğunu görmek için aşağıdaki 'Verilere bakın' seçeneğini tıklayın.
dialog_crashreporting_message_notester
Thank you for using Nebulo!

This app is using open-source and self-hosted third-party software to make it easier to track app crashes as soon as they occur. If and only if enabled the app is going to transmit crash reports when the app encounters a crash. These reports contain additional data about the app and your device. This includes an id which is used to track crashes coming from the same user, but can't be used to track anything else. Enabling the crash reporting is optional but would make fixing bugs easier and faster.
Reports are sent securely over HTTPS

Click on 'See data' below to see what kind of data is transmitted and for a link to the privacy policy.
Nebulo'yu kullandığınız için teşekkür ederiz!

Bu uygulama, çökmeleri en kısa sürede izlemelerini kolaylaştırmak için açık kaynaklı ve kendi kendine barındırılan üçüncü taraf yazılımları kullanıyor. Eğer sadece etkinse, uygulama bir çökme ile karşılaştığında çökme raporları iletir. Bu raporlar uygulama ve cihazınız hakkında ek veriler içerir. Bu, aynı kullanıcıdan gelen çökmeleri izlemek için kullanılan, ancak başka hiçbir şeyi izlemek için kullanılamayan bir kimliği içerir. Çökme raporlamasını etkinleştirmek isteğe bağlıdır ancak bana çok yardımcı olur.
Raporlar HTTPS üzerinden güvenli bir şekilde gönderilir.

Hangi tür verilerin iletildiğini ve gizlilik politikasına bir bağlantı olduğunu görmek için aşağıdaki 'Verilere bakın' seçeneğini tıklayın.
dialog_clearqueries_title
Clear all queries
Tüm sorguları temizle
dialog_clearqueries_message
Are you sure you want to clear the logged queries? This cannot be reversed.
Günlüğe kaydedilen sorguları silmek istediğinize emin misiniz? Bu geri alınamaz.
dialog_credits_title
Credits
Katkıcılar
dialog_credits_message
- App icon by <a href=https://dribbble.com/rkbdi>RKBDI</a> .
- Turkish translation by Kemal Oktay Aktoğan
- Russian translation by bruleto
- Dutch translation by Bas Koedijk
- Portuguese translation by Rafael W. Bohnenberger
- Indonesian translation by Gloeyisk
- Catalan translation by Daniel Alomar
- Spanish translation by Daniel Alomar and Victor Bayas
- Some icons from Font Awesome
- Chinese (Simplified) translation by Ediel Chedlyramber

Want to see your name here? Feel free to <a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen>contribute</a>.
- <a href=https://dribbble.com/rkbdi>RKBDI</a> tarafından uygulama simgesi.
- Türkçe çeviri: Kemal Oktay Aktoğan
- Rusça çeviri: bruleto
- Almanca çeviri: Bas Koedjik
- Portekizce çeviri: Rafael W. Bohnenberger
- Endonezce çeviri: Gloeyisk

İsmini burada görmek ister misin? <a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen>Katkı</a>da bulunmaktan çekinmeyin.
dialog_join_group_title
Join the community
Topluluğa katıl
dialog_join_group_message
Hey there!

Did you know that this app has a Telegram group? It contains regular updates and is the perfect place for discussions and questions.
We are a great community of over 200 people, would you like to be a part of it?
Selamün Aleyküm

Bu uygulamanın bir Telegram grubu olduğunu biliyor muydunuz? Düzenli güncellemeler içerir ve tartışmalar ve sorular için mükemmel bir yerdir.
200 kişiden büyük bir topluluğuz, bunun bir parçası olmak ister misiniz?
dialog_join_group_positive
Yeah!
Evet!
dialog_help_translating_message
This app is translated to a few languages, but even more are missing or incomplete - including yours.

That's why I'm kindly asking for your help translating this app to reach as broad of an audience as possible. If you are willing to help translating this app into your language feel free to either contact me or <a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen/blob/master/TRANSLATING.md>read here on how to help.</a>
 
dialog_speedresult_title
Speed test results
Hız testi sonuçları
dialog_speedresult_message
%1d servers tested
%2d DoT servers reachable, %3d not reachable
%4d DoH servers reachable, %5d not reachable
Average response time: %6d ms.

Fastest server: %7s
Slowest server: %8s
%1d sunucu test edildi
  %2d DoT sunucularına erişilebiliyor, %3d erişilemiyor
  %4d DoH sunucularına erişilebiliyor, %5d erişilemiyor
  Ortalama tepki süresi: %6d ms.

  En hızlı sunucu: %7s
  En yavaş sunucu: %8s
dialog_speedtest_useserver_title
Select server
Sunucu seç
dialog_speedtest_useserver_message
Do you want to use the server %1s? It ranked %2d out of %3d with a response time of %4d ms.
%1s sunucusunu kullanmak istiyor musunuz? Bu %4d ms bir tepki süresi ile %3d dışında %2d sırada yer aldı.
dialog_deletehostsource_title
Delete %1s?
%1s silinsin mi?
dialog_deletehostsource_message
Are you sure you want to delete the host source %1s? This cannot be undone, the hosts from this source will be removed.
%1s ana bilgisayar kaynağını silmek istediğinize emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz, bu kaynaktan gelen ana bilgisayarlar kaldırılır.
dialog_clearuserrules_title
Clear all DNS rules?
Tüm DNS kuralları temizlensin mi?
dialog_clearuserrules_message
Are you want to clear all DNS rules? This cannot be undone.
Tüm DNS kurallarını silmek istiyor musunuz? Bu geri alınamaz.
dialog_newhostsource_title
New rule source
Yeni kural kaynağı
dialog_newhostsource_edit_title
Edit rule source
Yeni kural kaynağı
dialog_newhostsource_name
Name
İsim
dialog_newhostsource_wildcard_info
You can use host lists which make use of wildcard domains.
Joker karakter etki alanlarını kullanan ana bilgisayar listelerini kullanabilirsiniz.
dialog_newhostsource_url
URL
URL
dialog_newhostsource_choose_file
Choose file
Dosya seçin
Key English Turkish State
dialog_exportdnsrules_export_user_rules
Export custom host DNS rules
Özel ana bilgisayar DNS kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_nonwhitelist
Export normal rules
Normal kuralları dışa aktar
dialog_exportdnsrules_title
Export DNS rules
DNS kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_whitelist
Export whitelist rules
Beyaz liste kurallarını dışa aktar
dialog_help_translating_message
This app is translated to a few languages, but even more are missing or incomplete - including yours.

That's why I'm kindly asking for your help translating this app to reach as broad of an audience as possible. If you are willing to help translating this app into your language feel free to either contact me or <a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen/blob/master/TRANSLATING.md>read here on how to help.</a>
 
dialog_hostsourcerefresh_automatic_refresh
Automatically refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını otomatik olarak yenile
dialog_hostsourcerefresh_refresh_every
Refresh every
Her birini yenile
dialog_hostsourcerefresh_refresh_now
Refresh now
Şimdi yenile
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_days
Days
Gün
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_hours
Hours
Saat
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_minutes
Minutes
Minutes
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_weeks
Weeks
Hafta
dialog_hostsourcerefresh_title
Refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını yenile
dialog_hostsourcerefresh_wifi_only
Refresh on WIFI only
Yalnızca WIFI’de yenile
dialog_join_group_message
Hey there!

Did you know that this app has a Telegram group? It contains regular updates and is the perfect place for discussions and questions.
We are a great community of over 200 people, would you like to be a part of it?
Selamün Aleyküm

Bu uygulamanın bir Telegram grubu olduğunu biliyor muydunuz? Düzenli güncellemeler içerir ve tartışmalar ve sorular için mükemmel bir yerdir.
200 kişiden büyük bir topluluğuz, bunun bir parçası olmak ister misiniz?
dialog_join_group_positive
Yeah!
Evet!
dialog_join_group_title
Join the community
Topluluğa katıl
dialog_latency_sidebar_message
The latency shown here is not your ping or how fast your network is.
It shows how long it takes for Nebulo to send a request and get an answer from the DNS server. The displayed value is not always the most current one and fluctuations can be possible.
This can cause the value to be displayed higher than it is because it has become lower since it was measured.
 
dialog_latency_sidebar_title
Information about latency
 
dialog_logexport_email
E-Mail
E-Posta
dialog_logexport_general
Choose app
Uygulamayı seçin
dialog_logexport_loading_title
Preparing logs
Günlükleri hazırlama
dialog_logexport_text
How do you want to share the logs?
Günlükleri nasıl paylaşmak istersiniz?
dialog_newdnsrule_block_host
Block this host
 
dialog_newdnsrule_edit
Edit DNS rule
DNS kuralını düzenle
dialog_newdnsrule_hint_host
Host
Ana bilgisayar
dialog_newdnsrule_hint_ipv4address
IPv4 address
IPv4 adres
dialog_newdnsrule_hint_ipv6address
IPv6 address
IPv6 adres
dialog_newdnsrule_host_invalid
Please provide a valid host
Lütfen geçerli bir ana bilgisayar sağlayın
dialog_newdnsrule_ipv4_invalid
Please provide a valid IPv4 address
Lütfen geçerli bir IPv4 adresi girin

Loading…

User avatar oktay454

Translation changed

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Yeah!
YeahEvet!
a year ago
User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Yeah!
Yeah!
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
dialog_join_group_positive
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-dialog.xml, string 65