View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

dialog_hostsourcerefresh_automatic_refresh
Automatically refresh host sources
50/340
Key English Turkish State
dialog_newdnsrule_ipv6_invalid
Please provide a valid IPv6 address
Lütfen geçerli bir IPv6 adresi girin
dialog_newdnsrule_wildcard_info
The host supports wildcards. Use an asterisk (*) for any amount of characters, numbers and allowed special characters except period (.). Use two asterisks (**) to include the period (.).
Ana bilgisayar joker karakterleri destekler. Nokta(.) dışında herhangi bir karakter, sayı ve izin verilen özel karakterler için yıldız(*) kullanın. Süreyi(.) eklemek için iki yıldız(**) kullanın.
dialog_exportdnsrules_title
Export DNS rules
DNS kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_whitelist
Export whitelist rules
Beyaz liste kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_nonwhitelist
Export normal rules
Normal kuralları dışa aktar
dialog_exportdnsrules_export_user_rules
Export custom host DNS rules
Özel ana bilgisayar DNS kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_export_sources
Export DNS rules from enabled host sources
DNS kurallarını etkin ana bilgisayar kaynaklarından dışa aktar
dialog_editdelete_title
What do you want to do?
Ne yapmak istiyorsun?
dialog_editdelete_edit
Edit
Düzenle
dialog_editdelete_delete
Delete
Sil
dialog_servicekilled_message
The app detected that it wasn't stopped properly the last time it was active. This strongly indicates that your system chose to force stop the app without any possibility for the app to restart itself.

On most devices you have a few options to prevent or at least delay the system from stopping the app.
You can for example disable battery optimizations for the app in the system settings or avoid clearing the app from the list of recents.

If you chose to ignore this you won't see this dialog again. You can read more and receive tips for solving this with the button below (opens an external website in your browser). Click on settings to open the Android settings where you can disable battery optimizations for Nebulo.
Uygulama, en son etkin olduğunda düzgün bir şekilde durmadığını tespit etti. Bu, uygulamanızın kendisini yeniden başlatması için herhangi bir olasılık olmadan sistemi durdurmaya zorlamayı seçtiğini gösterir.

Çoğu cihazda sistemin uygulamayı durdurmasını önlemek veya en azından geciktirmek için birkaç seçeneğiniz vardır.
Örneğin, sistem ayarlarında uygulama için pil optimizasyonlarını devre dışı bırakabilir veya uygulamayı son listesinden silmeyi önleyebilirsiniz.

Bunu görmezden gelmeyi seçerseniz, bu diyalogu tekrar göremezsiniz. Daha fazla okuyabilir ve bunu çözmek için ipuçlarını aşağıdaki düğme ile alabilirsiniz (tarayıcınızda harici bir web sitesi açar).
dialog_servicekilled_more_info
More information
Daha fazla bilgi
dialog_overlaydetected_title
System-wide overlay detected
Sistem genelinde yer paylaşımı algılandı
dialog_overlaydetected_message
There seems to be a system-wide overlay (e.g. a chat bubble, color- or nightfilter) active. Most device don't allow you to enable a VPN in this case.

If you can't click OK in the next dialog please disable the overlay.
Sistem genelinde bir kaplama (örneğin, bir sohbet balonu, renk veya gece filtresi) etkin görünüyor. Çoğu cihaz bu durumda bir VPN'yi etkinleştirmenize izin vermez.

Bir sonraki iletişim kutusunda Tamam'ı tıklayamıyorsanız lütfen kaplamayı devre dışı bırakın.
dialog_hostsourcerefresh_title
Refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını yenile
dialog_hostsourcerefresh_automatic_refresh
Automatically refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını otomatik olarak yenile
dialog_hostsourcerefresh_wifi_only
Refresh on WIFI only
Yalnızca WIFI’de yenile
dialog_hostsourcerefresh_refresh_every
Refresh every
Her birini yenile
dialog_hostsourcerefresh_refresh_now
Refresh now
Şimdi yenile
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_minutes
Minutes
Minutes
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_hours
Hours
Saat
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_days
Days
Gün
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_weeks
Weeks
Hafta
dialog_cleardnscache_message
Are you sure you want to clear the DNS cache?
DNS önbelleğini silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_vpninformation_title
How this app works
Bu uygulama nasıl çalışır
dialog_vpninformation_message
Nebulo works by using a dummy VPN to capture all your DNS requests, which are then forwarded to a secure server of your choice.
This dummy VPN is not a real VPN and neither does it hide your identity, nor does it change your IP address.

No actual data, except for DNS requests, is transmitted using this app.
Nebula, daha sonra seçtiğiniz güvenli bir sunucuya iletilen tüm DNS isteklerinizi yakalamak için kukla bir VPN kullanarak çalışır.
Bu kukla VPN gerçek bir VPN değildir ve ne kimliğinizi gizler, ne de IP adresinizi değiştirir.

DNS istekleri dışında hiçbir gerçek veri, bu uygulamayı kullanarak iletilmez.
dialog_raterequest_title
Are you enjoying Nebulo?
Nebulo'dan hoşlanıyor musunuz?
dialog_raterequest_message
Hey there! If you are enjoying Nebulo, would you please take a moment to rate it on the store?
Selam! Nebulo'dan keyif alıyorsanız, lütfen mağazada değerlendirmek için bir dakikanızı ayırır mısınız?
dialog_vpn_permission_denied_message
The system has denied Nebulo to start its VPN. Please open the app to grant the permission there by clicking the start button.
 
dialog_doh_detect_type_title
Detecting server type
 
dialog_doh_detect_type_message
Please wait a moment.
 
Key English Turkish State
dialog_doh_detect_type_message
Please wait a moment.
 
dialog_doh_detect_type_title
Detecting server type
 
dialog_editdelete_delete
Delete
Sil
dialog_editdelete_edit
Edit
Düzenle
dialog_editdelete_title
What do you want to do?
Ne yapmak istiyorsun?
dialog_enable_logging
Do you want to enable logging? Logs contain statistic information, debug information and actions in the app. Generated logs aren't shared unless you do so yourself.
Günlüğe kaydetmeyi etkinleştirmek ister misiniz? Kayıtlar istatistik bilgileri, hata ayıklama bilgilerini ve uygulamadaki eylemleri içerir. Oluşturduğunuz günlükler siz yapmazsanız paylaşılmaz.
dialog_error_text
It looks like the app has crashed. Do you want to send the error log files to the developer?
Uygulama çöktü gibi görünüyor. Hata günlüğünü geliştiriciye göndermek ister misiniz?
dialog_error_title
Crashreport
Çökme raporu
dialog_excludedapps_infotext
Singular
%1d app is excluded by default and cannot be de-selected
Plural
%1d apps are excluded by default and cannot be de-selected
Singular
%1d uygulaması varsayılan olarak hariç tutuldu ve seçilemez
Plural
%1d uygulama varsayılan olarak hariç tutulur ve seçilemez
dialog_exportdnsrules_export_sources
Export DNS rules from enabled host sources
DNS kurallarını etkin ana bilgisayar kaynaklarından dışa aktar
dialog_exportdnsrules_export_user_rules
Export custom host DNS rules
Özel ana bilgisayar DNS kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_nonwhitelist
Export normal rules
Normal kuralları dışa aktar
dialog_exportdnsrules_title
Export DNS rules
DNS kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_whitelist
Export whitelist rules
Beyaz liste kurallarını dışa aktar
dialog_help_translating_message
This app is translated to a few languages, but even more are missing or incomplete - including yours.

That's why I'm kindly asking for your help translating this app to reach as broad of an audience as possible. If you are willing to help translating this app into your language feel free to either contact me or <a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen/blob/master/TRANSLATING.md>read here on how to help.</a>
 
dialog_hostsourcerefresh_automatic_refresh
Automatically refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını otomatik olarak yenile
dialog_hostsourcerefresh_refresh_every
Refresh every
Her birini yenile
dialog_hostsourcerefresh_refresh_now
Refresh now
Şimdi yenile
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_days
Days
Gün
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_hours
Hours
Saat
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_minutes
Minutes
Minutes
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_weeks
Weeks
Hafta
dialog_hostsourcerefresh_title
Refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını yenile
dialog_hostsourcerefresh_wifi_only
Refresh on WIFI only
Yalnızca WIFI’de yenile
dialog_join_group_message
Hey there!

Did you know that this app has a Telegram group? It contains regular updates and is the perfect place for discussions and questions.
We are a great community of over 200 people, would you like to be a part of it?
Selamün Aleyküm

Bu uygulamanın bir Telegram grubu olduğunu biliyor muydunuz? Düzenli güncellemeler içerir ve tartışmalar ve sorular için mükemmel bir yerdir.
200 kişiden büyük bir topluluğuz, bunun bir parçası olmak ister misiniz?
dialog_join_group_positive
Yeah!
Evet!
dialog_join_group_title
Join the community
Topluluğa katıl
dialog_latency_sidebar_message
The latency shown here is not your ping or how fast your network is.
It shows how long it takes for Nebulo to send a request and get an answer from the DNS server. The displayed value is not always the most current one and fluctuations can be possible.
This can cause the value to be displayed higher than it is because it has become lower since it was measured.
 
dialog_latency_sidebar_title
Information about latency
 
dialog_logexport_email
E-Mail
E-Posta

Loading…

User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Automatically refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını otomatik olarak yenile
a year ago
User avatar admin

Source string changed

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Automatically refresh host sources
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Key
dialog_hostsourcerefresh_automatic_refresh
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-dialog.xml, string 108