View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

dialog_newdnsrule_hint_ipv4address
IPv4 address
10/120
Key English Turkish State
dialog_clearuserrules_message
Are you want to clear all DNS rules? This cannot be undone.
Tüm DNS kurallarını silmek istiyor musunuz? Bu geri alınamaz.
dialog_newhostsource_title
New rule source
Yeni kural kaynağı
dialog_newhostsource_edit_title
Edit rule source
Yeni kural kaynağı
dialog_newhostsource_name
Name
İsim
dialog_newhostsource_wildcard_info
You can use host lists which make use of wildcard domains.
Joker karakter etki alanlarını kullanan ana bilgisayar listelerini kullanabilirsiniz.
dialog_newhostsource_url
URL
URL
dialog_newhostsource_choose_file
Choose file
Dosya seçin
dialog_newhostsource_use_as_whitelist
Use as whitelist
Beyaz liste olarak kullan
dialog_newhostsource_error_name_empty
Please provide a name
Lütfen bir isim girin
dialog_newdnsrule_title
New DNS rule
Yeni DNS kuralı
dialog_newdnsrule_edit
Edit DNS rule
DNS kuralını düzenle
dialog_newdnsrule_whitelist
Whitelist
Beyaz liste
dialog_newdnsrule_block_host
Block this host
 
dialog_newdnsrule_specify_address
Address
Adres
dialog_newdnsrule_hint_host
Host
Ana bilgisayar
dialog_newdnsrule_hint_ipv4address
IPv4 address
IPv4 adres
dialog_newdnsrule_hint_ipv6address
IPv6 address
IPv6 adres
dialog_newdnsrule_host_invalid
Please provide a valid host
Lütfen geçerli bir ana bilgisayar sağlayın
dialog_newdnsrule_ipv4_invalid
Please provide a valid IPv4 address
Lütfen geçerli bir IPv4 adresi girin
dialog_newdnsrule_ipv6_invalid
Please provide a valid IPv6 address
Lütfen geçerli bir IPv6 adresi girin
dialog_newdnsrule_wildcard_info
The host supports wildcards. Use an asterisk (*) for any amount of characters, numbers and allowed special characters except period (.). Use two asterisks (**) to include the period (.).
Ana bilgisayar joker karakterleri destekler. Nokta(.) dışında herhangi bir karakter, sayı ve izin verilen özel karakterler için yıldız(*) kullanın. Süreyi(.) eklemek için iki yıldız(**) kullanın.
dialog_exportdnsrules_title
Export DNS rules
DNS kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_whitelist
Export whitelist rules
Beyaz liste kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_nonwhitelist
Export normal rules
Normal kuralları dışa aktar
dialog_exportdnsrules_export_user_rules
Export custom host DNS rules
Özel ana bilgisayar DNS kurallarını dışa aktar
dialog_exportdnsrules_export_sources
Export DNS rules from enabled host sources
DNS kurallarını etkin ana bilgisayar kaynaklarından dışa aktar
dialog_editdelete_title
What do you want to do?
Ne yapmak istiyorsun?
dialog_editdelete_edit
Edit
Düzenle
dialog_editdelete_delete
Delete
Sil
dialog_servicekilled_message
The app detected that it wasn't stopped properly the last time it was active. This strongly indicates that your system chose to force stop the app without any possibility for the app to restart itself.

On most devices you have a few options to prevent or at least delay the system from stopping the app.
You can for example disable battery optimizations for the app in the system settings or avoid clearing the app from the list of recents.

If you chose to ignore this you won't see this dialog again. You can read more and receive tips for solving this with the button below (opens an external website in your browser). Click on settings to open the Android settings where you can disable battery optimizations for Nebulo.
Uygulama, en son etkin olduğunda düzgün bir şekilde durmadığını tespit etti. Bu, uygulamanızın kendisini yeniden başlatması için herhangi bir olasılık olmadan sistemi durdurmaya zorlamayı seçtiğini gösterir.

Çoğu cihazda sistemin uygulamayı durdurmasını önlemek veya en azından geciktirmek için birkaç seçeneğiniz vardır.
Örneğin, sistem ayarlarında uygulama için pil optimizasyonlarını devre dışı bırakabilir veya uygulamayı son listesinden silmeyi önleyebilirsiniz.

Bunu görmezden gelmeyi seçerseniz, bu diyalogu tekrar göremezsiniz. Daha fazla okuyabilir ve bunu çözmek için ipuçlarını aşağıdaki düğme ile alabilirsiniz (tarayıcınızda harici bir web sitesi açar).
dialog_servicekilled_more_info
More information
Daha fazla bilgi
Key English Turkish State
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_weeks
Weeks
Hafta
dialog_hostsourcerefresh_title
Refresh host sources
Ana bilgisayar kaynaklarını yenile
dialog_hostsourcerefresh_wifi_only
Refresh on WIFI only
Yalnızca WIFI’de yenile
dialog_join_group_message
Hey there!

Did you know that this app has a Telegram group? It contains regular updates and is the perfect place for discussions and questions.
We are a great community of over 200 people, would you like to be a part of it?
Selamün Aleyküm

Bu uygulamanın bir Telegram grubu olduğunu biliyor muydunuz? Düzenli güncellemeler içerir ve tartışmalar ve sorular için mükemmel bir yerdir.
200 kişiden büyük bir topluluğuz, bunun bir parçası olmak ister misiniz?
dialog_join_group_positive
Yeah!
Evet!
dialog_join_group_title
Join the community
Topluluğa katıl
dialog_latency_sidebar_message
The latency shown here is not your ping or how fast your network is.
It shows how long it takes for Nebulo to send a request and get an answer from the DNS server. The displayed value is not always the most current one and fluctuations can be possible.
This can cause the value to be displayed higher than it is because it has become lower since it was measured.
 
dialog_latency_sidebar_title
Information about latency
 
dialog_logexport_email
E-Mail
E-Posta
dialog_logexport_general
Choose app
Uygulamayı seçin
dialog_logexport_loading_title
Preparing logs
Günlükleri hazırlama
dialog_logexport_text
How do you want to share the logs?
Günlükleri nasıl paylaşmak istersiniz?
dialog_newdnsrule_block_host
Block this host
 
dialog_newdnsrule_edit
Edit DNS rule
DNS kuralını düzenle
dialog_newdnsrule_hint_host
Host
Ana bilgisayar
dialog_newdnsrule_hint_ipv4address
IPv4 address
IPv4 adres
dialog_newdnsrule_hint_ipv6address
IPv6 address
IPv6 adres
dialog_newdnsrule_host_invalid
Please provide a valid host
Lütfen geçerli bir ana bilgisayar sağlayın
dialog_newdnsrule_ipv4_invalid
Please provide a valid IPv4 address
Lütfen geçerli bir IPv4 adresi girin
dialog_newdnsrule_ipv6_invalid
Please provide a valid IPv6 address
Lütfen geçerli bir IPv6 adresi girin
dialog_newdnsrule_specify_address
Address
Adres
dialog_newdnsrule_title
New DNS rule
Yeni DNS kuralı
dialog_newdnsrule_whitelist
Whitelist
Beyaz liste
dialog_newdnsrule_wildcard_info
The host supports wildcards. Use an asterisk (*) for any amount of characters, numbers and allowed special characters except period (.). Use two asterisks (**) to include the period (.).
Ana bilgisayar joker karakterleri destekler. Nokta(.) dışında herhangi bir karakter, sayı ve izin verilen özel karakterler için yıldız(*) kullanın. Süreyi(.) eklemek için iki yıldız(**) kullanın.
dialog_newhostsource_choose_file
Choose file
Dosya seçin
dialog_newhostsource_edit_title
Edit rule source
Yeni kural kaynağı
dialog_newhostsource_error_name_empty
Please provide a name
Lütfen bir isim girin
dialog_newhostsource_name
Name
İsim
dialog_newhostsource_title
New rule source
Yeni kural kaynağı
dialog_newhostsource_url
URL
URL

Loading…

User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Dialog stringsTurkish

IPv4 address
IPv4 adres
a year ago
User avatar admin

Source string changed

Nebulo / Dialog stringsTurkish

IPv4 address
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
dialog_newdnsrule_hint_ipv4address
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-dialog.xml, string 89