View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

dialog_appchoosal_showsystemapps
English
Show system apps
28/160
Key English Turkish State
dialog_newserver_title_https Add a server (DoH) Bir sunucu ekle (DoH)
dialog_newserver_title_tls Add a server (DoT) Bir sunucu ekle (DoT)
dialog_newserver_title_quic Add a server (DoQ)
dialog_newserver_name Server name Sunucu adı
dialog_newserver_name_hint Example Örnek
dialog_newserver_primaryserver Primary server Birincil sunucu
dialog_newserver_primaryserver_hint example-doh.com[/dns-query]
dialog_newserver_primaryserver_hint_dot example-dot.com[:443]
dialog_newserver_primaryserver_hint_doq example-doq.com[/dns-query]
dialog_newserver_secondaryserver Secondary server (Optional) İkincil sunucu (İsteğe bağlı)
dialog_newserver_secondaryserver_hint example-doh.com[/dns-query]
dialog_newserver_secondaryserver_hint_dot example-dot.com[:443]
dialog_newserver_secondaryserver_hint_doq example-doq.com[/dns-query]
dialog_deleteconfig_title Delete configuration? Yapılandırma silinsin mi?
dialog_deleteconfig_text Do you want to delete the configuration %1$s? %1$s yapılandırmasını silmek istiyor musunuz?
dialog_appchoosal_showsystemapps Show system apps Sistem uygulamalarını göster
dialog_appchoosal_whitelist Only use DoH/DoT in selected apps Yalnızca seçili uygulamalarda DoH/DoT kullanın
dialog_excludedapps_infotext %1$d app is excluded by default and cannot be de-selected %1$d uygulaması varsayılan olarak hariç tutuldu ve seçilemez
dialog_serverimport_title Import of %1$d server %1$d sunucunun içe aktarılması
dialog_serverimport_done Done Tamamlandı
dialog_serverimport_priority Priority %1$d Öncelik %1$d
dialog_serverimport_experimental Experimental Deneysel
dialog_serverimport_servertype_doh Type: DNS-over-HTTPS (DoH) Tür: HTTPS üzerinden DNS (DoH)
dialog_serverimport_servertype_dot Type: DNS-over-TLS (DoT) Tür: TLS üzerinden DNS (DoT)
dialog_serverimport_servertype_doq Type: DNS-over-QUIC (DoQ)
dialog_serverimport_text Please select the servers you wish to import.

Servers which are already imported will be duplicate if you select them.
Lütfen almak istediğiniz sunucuları seçin.

Zaten içe aktarılmış olan sunucuları seçerseniz, çoğaltılır.
dialog_serverimportfailed_title Import failed İçe aktarma başarısız oldu
dialog_serverimportfailed_text The server(s) could not be imported. Sunucu(lar) alınamadı.
dialog_serverimportfailed_text_exception The servers could not be imported.
(%1$s)
Sunucular alınamadı.
(%1$s)
dialog_logexport_loading_title Preparing logs Günlükleri hazırlama
dialog_logexport_text How do you want to share the logs? Günlükleri nasıl paylaşmak istersiniz?
Key English Turkish State
dialog_about_licenses Licenses Lisanslar
dialog_appchoosal_showsystemapps Show system apps Sistem uygulamalarını göster
dialog_appchoosal_whitelist Only use DoH/DoT in selected apps Yalnızca seçili uygulamalarda DoH/DoT kullanın
dialog_batteryoptimization_ignore Ignore Yoksay
dialog_batteryoptimization_message On some device the app won't be notified that the device has finished booting unless battery optimizations are disabled for it.
The app is currently not whitelisted from the battery optimization, do you want to do this?

You should test whether it works with optimization enabled before disabling it.
Bazı cihazlarda, pil iyileştirmeleri devre dışı bırakılmadığı sürece, cihazın önyükleme işlemini tamamladığı bildirilmez.
Uygulama şu anda pil iyileştirmesinden beyaz listeye alınmadı, bunu yapmak ister misiniz?

Devre dışı bırakmadan önce, iyileştirme etkinken çalışıp çalışmadığını denemelisiniz.
dialog_batteryoptimization_title Battery optimization Pil iyileştirmesi
dialog_batteryoptimization_whitelist Disable Devre dışı
dialog_changelog_dont_show_again Don't show again Tekrar gösterme
dialog_changelog_infotext The app has been updated since you last opened it. In the following list you can see the changelog. Check the box below and you won't see this message in the future. En son açtığınızdan beri uygulama güncellendi. Aşağıdaki listede değişiklikleri görebilirsiniz. Aşağıdaki kutuyu işaretleyin, gelecekte bu mesajı görmeyeceksiniz.
dialog_changelog_title Changelog Değişiklikler
dialog_cleardnscache_message Are you sure you want to clear the DNS cache? DNS önbelleğini silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_clearqueries_message Are you sure you want to clear the logged queries? This cannot be reversed. Günlüğe kaydedilen sorguları silmek istediğinize emin misiniz? Bu geri alınamaz.
dialog_clearqueries_title Clear all queries Tüm sorguları temizle
dialog_clearuserrules_message Are you want to clear all DNS rules? This cannot be undone. Tüm DNS kurallarını silmek istiyor musunuz? Bu geri alınamaz.
dialog_clearuserrules_title Clear all DNS rules? Tüm DNS kuralları temizlensin mi?
dialog_crashreporting_message Thank you for using Nebulo!

This app is using open-source and self-hosted third-party software to make it easier to track app crashes as soon as they occur. If and only if enabled the app is going to transmit crash reports when the app encounters a crash. These reports contain additional data about the app and your device. This includes an id which is used to track crashes coming from the same user, but can't be used to track anything else. Enabling the crash reporting is optional but would help me out greatly.
Reports are sent securely over HTTPS.

Click on 'See data' below to see what kind of data is transmitted and for a link to the privacy policy.
Nebulo'yu kullandığınız için teşekkür ederiz!

Bu uygulama, çökmeleri en kısa sürede izlemelerini kolaylaştırmak için açık kaynaklı ve kendi kendine barındırılan üçüncü taraf yazılımları kullanıyor. Eğer sadece etkinse, uygulama bir çökme ile karşılaştığında çökme raporları iletir. Bu raporlar uygulama ve cihazınız hakkında ek veriler içerir. Bu, aynı kullanıcıdan gelen çökmeleri izlemek için kullanılan, ancak başka hiçbir şeyi izlemek için kullanılamayan bir kimliği içerir. Kilitlenme raporlamasını etkinleştirmek isteğe bağlıdır ancak bana çok yardımcı olur.
Raporlar HTTPS üzerinden güvenli bir şekilde gönderilir.

Hangi tür verilerin iletildiğini ve gizlilik politikasına bir bağlantı olduğunu görmek için aşağıdaki 'Verilere bakın' seçeneğini tıklayın.

Loading…

User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Dialog stringsTurkish

Show system apps
Sistem uygulamalarını göster
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
dialog_appchoosal_showsystemapps
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-dialog.xml, string 21