View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

dialog_servicekilled_message
The app detected that it wasn't stopped properly the last time it was active. This strongly indicates that your system chose to force stop the app without any possibility for the app to restart itself.

On most devices you have a few options to prevent or at least delay the system from stopping the app.
You can for example disable battery optimizations for the app in the system settings or avoid clearing the app from the list of recents.

If you chose to ignore this you won't see this dialog again. You can read more and receive tips for solving this with the button below (opens an external website in your browser). Click on settings to open the Android settings where you can disable battery optimizations for Nebulo.
0/7250
Key English Polish State
dialog_newdnsrule_hint_host Host
dialog_newdnsrule_hint_ipv4address IPv4 address
dialog_newdnsrule_hint_ipv6address IPv6 address
dialog_newdnsrule_host_invalid Please provide a valid host
dialog_newdnsrule_ipv4_invalid Please provide a valid IPv4 address
dialog_newdnsrule_ipv6_invalid Please provide a valid IPv6 address
dialog_newdnsrule_wildcard_info The host supports wildcards. Use an asterisk (*) for any amount of characters, numbers and allowed special characters except period (.). Use two asterisks (**) to include the period (.).
dialog_exportdnsrules_title Export DNS rules
dialog_exportdnsrules_whitelist Export whitelist rules
dialog_exportdnsrules_nonwhitelist Export normal rules
dialog_exportdnsrules_export_user_rules Export custom host DNS rules
dialog_exportdnsrules_export_sources Export DNS rules from enabled host sources
dialog_editdelete_title What do you want to do?
dialog_editdelete_edit Edit
dialog_editdelete_delete Delete
dialog_servicekilled_message The app detected that it wasn't stopped properly the last time it was active. This strongly indicates that your system chose to force stop the app without any possibility for the app to restart itself.

On most devices you have a few options to prevent or at least delay the system from stopping the app.
You can for example disable battery optimizations for the app in the system settings or avoid clearing the app from the list of recents.

If you chose to ignore this you won't see this dialog again. You can read more and receive tips for solving this with the button below (opens an external website in your browser). Click on settings to open the Android settings where you can disable battery optimizations for Nebulo.
dialog_servicekilled_more_info More information
dialog_overlaydetected_title System-wide overlay detected
dialog_overlaydetected_message There seems to be a system-wide overlay (e.g. a chat bubble, color- or nightfilter) active. Most device don't allow you to enable a VPN in this case.

If you can't click OK in the next dialog please disable the overlay.
dialog_hostsourcerefresh_title Refresh host sources
dialog_hostsourcerefresh_automatic_refresh Automatically refresh host sources
dialog_hostsourcerefresh_wifi_only Refresh on WIFI only
dialog_hostsourcerefresh_refresh_every Refresh every
dialog_hostsourcerefresh_refresh_now Refresh now
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_minutes Minutes
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_hours Hours
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_days Days
dialog_hostsourcerefresh_timeunit_weeks Weeks
dialog_cleardnscache_message Are you sure you want to clear the DNS cache?
dialog_vpninformation_title How this app works
dialog_vpninformation_message Nebulo works by using a dummy VPN to capture all your DNS requests, which are then forwarded to a secure server of your choice.
This dummy VPN is not a real VPN and neither does it hide your identity, nor does it change your IP address.

No actual data, except for DNS requests, is transmitted using this app.
Key English Polish State
dialog_serverconfiguration_https DNS-over-HTTPS (DoH)
dialog_serverconfiguration_quic DNS-over-QUIC (DoQ)
dialog_serverconfiguration_title Server configuration Konfiguracja serwera
dialog_serverconfiguration_tls DNS-over-TLS (DoT)
dialog_serverimport_done Done
dialog_serverimport_experimental Experimental
dialog_serverimport_priority Priority %1d
dialog_serverimport_servertype_doh Type: DNS-over-HTTPS (DoH)
dialog_serverimport_servertype_doq Type: DNS-over-QUIC (DoQ)
dialog_serverimport_servertype_dot Type: DNS-over-TLS (DoT)
dialog_serverimport_text Please select the servers you wish to import.

Servers which are already imported will be duplicate if you select them.
dialog_serverimport_title Import of %1d server
dialog_serverimportfailed_text The server(s) could not be imported.
dialog_serverimportfailed_text_exception The servers could not be imported.
(%1s)
dialog_serverimportfailed_title Import failed
dialog_servicekilled_message The app detected that it wasn't stopped properly the last time it was active. This strongly indicates that your system chose to force stop the app without any possibility for the app to restart itself.

On most devices you have a few options to prevent or at least delay the system from stopping the app.
You can for example disable battery optimizations for the app in the system settings or avoid clearing the app from the list of recents.

If you chose to ignore this you won't see this dialog again. You can read more and receive tips for solving this with the button below (opens an external website in your browser). Click on settings to open the Android settings where you can disable battery optimizations for Nebulo.
dialog_servicekilled_more_info More information
dialog_share_message Which link do you want to share?
dialog_share_title Select link type
dialog_speedresult_message %1d servers tested
%2d DoT servers reachable, %3d not reachable
%4d DoH servers reachable, %5d not reachable
Average response time: %6d ms.

Fastest server: %7s
Slowest server: %8s
dialog_speedresult_title Speed test results
dialog_speedtest_useserver_message Do you want to use the server %1s? It ranked %2d out of %3d with a response time of %4d ms.
dialog_speedtest_useserver_title Select server
dialog_speedtestpasses_message Set how often the test should be run per server. Higher passes increase actuarry
dialog_speedtestpasses_title Configure test passes
dialog_vpn_permission_denied_message The system has denied Nebulo to start its VPN. Please open the app to grant the permission there by clicking the start button.
dialog_vpninformation_message Nebulo works by using a dummy VPN to capture all your DNS requests, which are then forwarded to a secure server of your choice.
This dummy VPN is not a real VPN and neither does it hide your identity, nor does it change your IP address.

No actual data, except for DNS requests, is transmitted using this app.
dialog_vpninformation_title How this app works
querylog_filter_info Select which types of queries you want to see
querylog_filter_shorten_domain Display shorter version of domain in list
User avatar anonymous

Suggestion added

Aplikacja wykryła, że nie została prawidłowo zatrzymana ostatnim razem, gdy była aktywna. To mocno wskazuje na to, że system zdecydował się wymusić zatrzymanie aplikacji bez możliwości jej ponownego uruchomienia.

Na większości urządzeń masz kilka możliwości, aby zapobiec zatrzymaniu aplikacji lub przynajmniej opóźnić jej zatrzymanie przez system.
Możesz na przykład wyłączyć optymalizacje baterii dla aplikacji w ustawieniach systemowych lub uniknąć usunięcia aplikacji z listy zdarzeń.

Jeśli zdecydujesz się to zignorować, nie zobaczysz tego okna dialogowego ponownie. Możesz przeczytać więcej i otrzymać wskazówki dotyczące rozwiązania tego problemu za pomocą poniższego przycisku (otwiera zewnętrzną stronę internetową w Twojej przeglądarce). Kliknij na ustawienia, aby otworzyć ustawienia Androida, gdzie można wyłączyć optymalizacje baterii dla Nebulo.

Suggested change:

Aplikacja wykryła, że nie została prawidłowo zatrzymana ostatnim razem, gdy była aktywna. To mocno wskazuje na to, że system zdecydował się wymusić zatrzymanie aplikacji bez możliwości jej ponownego uruchomienia.

Na większości urządzeń masz kilka możliwości, aby zapobiec zatrzymaniu aplikacji lub przynajmniej opóźnić jej zatrzymanie przez system.
Możesz na przykład wyłączyć optymalizacje baterii dla aplikacji w ustawieniach systemowych lub uniknąć usunięcia aplikacji z listy zdarzeń.

Jeśli zdecydujesz się to zignorować, nie zobaczysz tego okna dialogowego ponownie. Możesz przeczytać więcej i otrzymać wskazówki dotyczące rozwiązania tego problemu za pomocą poniższego przycisku (otwiera zewnętrzną stronę internetową w Twojej przeglądarce). Kliknij na ustawienia, aby otworzyć ustawienia Androida, gdzie można wyłączyć optymalizacje baterii dla Nebulo.
7 months ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Dialog stringsPolish

The app detected that it wasn't stopped properly the last time it was active. This strongly indicates that your system chose to force stop the app without any possibility for the app to restart itself.

On most devices you have a few options to prevent or at least delay the system from stopping the app.
You can for example disable battery optimizations for the app in the system settings or avoid clearing the app from the list of recents.

If you chose to ignore this you won't see this dialog again. You can read more and receive tips for solving this with the button below (opens an external website in your browser). Click on settings to open the Android settings where you can disable battery optimizations for Nebulo.
Aplikacja wykryła, że nie została prawidłowo zatrzymana ostatnim razem, gdy była aktywna. To mocno wskazuje na to, że system zdecydował się wymusić zatrzymanie aplikacji bez możliwości jej ponownego uruchomienia.

Na większości urządzeń masz kilka możliwości, aby zapobiec zatrzymaniu aplikacji lub przynajmniej opóźnić jej zatrzymanie przez system.
Możesz na przykład wyłączyć optymalizacje baterii dla aplikacji w ustawieniach systemowych lub uniknąć usunięcia aplikacji z listy zdarzeń.

Jeśli zdecydujesz się to zignorować, nie zobaczysz tego okna dialogowego ponownie. Możesz przeczytać więcej i otrzymać wskazówki dotyczące rozwiązania tego problemu za pomocą poniższego przycisku (otwiera zewnętrzną stronę internetową w Twojej przeglądarce). Kliknij na ustawienia, aby otworzyć ustawienia Androida, gdzie można wyłączyć optymalizacje baterii dla Nebulo.
7 months ago
User avatar admin

Source string changed

Nebulo / Dialog stringsPolish

The app detected that it wasn't stopped properly the last time it was active. This strongly indicates that your system chose to force stop the app without any possibility for the app to restart itself.

On most devices you have a few options to prevent or at least delay the system from stopping the app.
You can for example disable battery optimizations for the app in the system settings or avoid clearing the app from the list of recents.

If you chose to ignore this you won't see this dialog again. You can read more and receive tips for solving this with the button below (opens an external website in your browser).
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
dialog_servicekilled_message
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings-dialog.xml, string 108