View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelog_build_55_4
The query log now loads the queries in chunks instead of all at once
88/680
Key English Dutch State
changelog_build_54_3
Fixed not clearing the export count when deleting logged queries
Een fout opgelost waarbij de export teller niet werd gereset nadat de aanvragen waren gewist
changelog_build_58_1
The primary host/url could be empty when adding a server
De primaire URL kan leeg worden gelaten bij het toevoegen van een server
changelog_build_58_2
A notification is now shown when Nebulo loses permission to the VPN
Er wordt nu een melding weergegeven wanneer Nebulo de toestemming voor de VPN verliest
changelog_build_59_1
Added new translations
Nieuwe vertalingen toegevoegd
changelog_build_59_2
Added reusing connections, reducing battery usage
Nebulo hergebruikt nu de aansluitingen waardoor het batterijverbruik wordt verlaagd
changelog_build_59_3
Nebulo now detects the supported mode when adding a DNS-over-HTTPS server
Nebulo detecteert nu de ondersteunde modus bij het toevoegen van een DNS-over-HTTPS-server
changelog_build_59_4
Nebulo can now be resumed from the main screen
Nebulo kan nu worden hervat vanaf het hoofdscherm
changelog_build_59_5
Fixed input validation of DNS-over-HTTPS not allowing some valid servers
Vaste ingangsvalidatie van DNS-over-HTTPS die sommige geldige servers niet toestaat
changelog_build_59_6
The PIN now has to be re-entered after some time
De pincode moet nu na enige tijd opnieuw worden ingevoerd
changelog_build_59_7
Nebulo can now run in (experimental) non-VPN mode, where it uses a DNS Server instead of a dummy VPN. This requires third-party apps for forwarding DNS queries to Nebulo
De Nebulo kan nu in (experimentele) niet-VPN-modus draaien, waarbij gebruik wordt gemaakt van een DNS-server in plaats van een dummy VPN. Hiervoor zijn apps van derden nodig voor het doorsturen van DNS-query's naar de Nebulo.
changelog_build_61_1
Promoted beta build to full release
Bevorderde bètaopbouw tot volledige vrijgave
changelog_build_62_1
When starting Nebulo from a server shortcut that server is now persisted
Bij het starten van de Nebulo vanaf een serversnelkoppeling blijft die server nu bestaan
changelog_build_62_2
Added support for iptables in non-vpn mode. This requires a rooted device
Ondersteuning toegevoegd voor iptables in non-vpn modus. Hiervoor is een rooted device nodig
changelog_build_62_3
DNS rule sources can now be updated individually
 
changelog_build_62_4
The internal (fallback) DNS server can now be configured
 
changelog_build_55_4
The query log now loads the queries in chunks instead of all at once
Het DNS-verzoek logboek laadt de aanvragen nu in blokken in plaats van allemaal tegelijk
changelog_build_66_1
Added frequently asked questions. You can find them in the 'About this app' navigation item
 
changelog_build_66_2
Adding servers is now case-sensitive. This fixes problems with NextDNS
 
changelog_build_66_3
Added a dialog to the DNS rules to check whether a host is listed somewhere
 
changelog_build_66_4
Added a help entry to the query log to explain what the icons mean
 
changelog_build_66_5
The DNS speed test now more accurately shows the latency
 
changelog_build_66_6
Added BraveDNS and Cloudflare security
 
changelog_build_66_7
Added introduction screens when first launching the app
 
changelog_build_66_8
Added a server selection screen when first launching the app
 
changelog_build_66_9
Added a notification shown when the current server has a bad connection
 
changelog_build_66_10
Added a filter to the query log
 
changelog_build_66_11
Added a field showing how many queries have been resolved with DNS rules
 
Key English Dutch State
changelog_build_49_3
The automatic crash reporting can now be set to full, minimal and off (previously only on/off was possible)
De automatische crashrapportage kan nu worden ingesteld op volledig, minimaal en uit (voorheen was alleen aan/uit mogelijk)
changelog_build_49_4
The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host
Het DNS-logboek toont nu een indicatie wanneer de DNS-server de host mogelijk heeft geblokkeerd
changelog_build_49_5
Exporting the log files now shows a loading dialog
Het exporteren van de logbestanden toont nu een laaddialoog
changelog_build_49_6
The DNS rules are now way faster
De DNS-regels zijn nu veel sneller
changelog_build_49_7
The quick settings tile is now simpler
De tegel voor snelle instellingen is nu eenvoudiger
changelog_build_49_8
Fixed a few bugs which could cause the app to not forward DNS queries after some time on some devices
Een paar bugs opgelost waardoor de app na verloop van tijd geen DNS-zoekopdrachten kon doorsturen
changelog_build_51_1
Whitelist DNS Rules can now be exported as well
Whitelist DNS-regels kunnen nu ook geëxporteerd worden
changelog_build_51_2
Fixed wildcard DNS Rules not being exported correctly
Probleem opgelost waarbij wildcard DNS-regels niet correct werden geëxporteerd
changelog_build_51_3
Updated servers
Bijgewerkte servers
changelog_build_52_1
The DNS Rules now prevent CNAME cloaking
De DNS-regels voorkomen nu CNAME-cloaking
changelog_build_52_2
Fixed a bug which prevented DoH servers with multiple slashes (/) being added properly
Een fout opgelost die verhinderde dat DoH-servers met meerdere slashes (/) correct werden toegevoegd
changelog_build_52_3
Fixed a crash which rarely happened with query logging active
Crash verholpen die zich sporadisch voordeed bij ingeschakelde DNS-verzoek logging
changelog_build_54_1
Fixed some VoIP apps not connecting when Nebulo is active
Probleem opgelost waarbij VoIP-apps geen verbinding konden maken wanneer Nebulo actief is
changelog_build_54_2
Creating a server shortcut now lets you select one from the list
Als u nu een server snelkoppeling maakt, kunt u er een uit de lijst selecteren
changelog_build_54_3
Fixed not clearing the export count when deleting logged queries
Een fout opgelost waarbij de export teller niet werd gereset nadat de aanvragen waren gewist
changelog_build_55_4
The query log now loads the queries in chunks instead of all at once
Het DNS-verzoek logboek laadt de aanvragen nu in blokken in plaats van allemaal tegelijk
changelog_build_58_1
The primary host/url could be empty when adding a server
De primaire URL kan leeg worden gelaten bij het toevoegen van een server
changelog_build_58_2
A notification is now shown when Nebulo loses permission to the VPN
Er wordt nu een melding weergegeven wanneer Nebulo de toestemming voor de VPN verliest
changelog_build_59_1
Added new translations
Nieuwe vertalingen toegevoegd
changelog_build_59_2
Added reusing connections, reducing battery usage
Nebulo hergebruikt nu de aansluitingen waardoor het batterijverbruik wordt verlaagd
changelog_build_59_3
Nebulo now detects the supported mode when adding a DNS-over-HTTPS server
Nebulo detecteert nu de ondersteunde modus bij het toevoegen van een DNS-over-HTTPS-server
changelog_build_59_4
Nebulo can now be resumed from the main screen
Nebulo kan nu worden hervat vanaf het hoofdscherm
changelog_build_59_5
Fixed input validation of DNS-over-HTTPS not allowing some valid servers
Vaste ingangsvalidatie van DNS-over-HTTPS die sommige geldige servers niet toestaat
changelog_build_59_6
The PIN now has to be re-entered after some time
De pincode moet nu na enige tijd opnieuw worden ingevoerd
changelog_build_59_7
Nebulo can now run in (experimental) non-VPN mode, where it uses a DNS Server instead of a dummy VPN. This requires third-party apps for forwarding DNS queries to Nebulo
De Nebulo kan nu in (experimentele) niet-VPN-modus draaien, waarbij gebruik wordt gemaakt van een DNS-server in plaats van een dummy VPN. Hiervoor zijn apps van derden nodig voor het doorsturen van DNS-query's naar de Nebulo.
changelog_build_61_1
Promoted beta build to full release
Bevorderde bètaopbouw tot volledige vrijgave
changelog_build_62_1
When starting Nebulo from a server shortcut that server is now persisted
Bij het starten van de Nebulo vanaf een serversnelkoppeling blijft die server nu bestaan
changelog_build_62_2
Added support for iptables in non-vpn mode. This requires a rooted device
Ondersteuning toegevoegd voor iptables in non-vpn modus. Hiervoor is een rooted device nodig
changelog_build_62_3
DNS rule sources can now be updated individually
 
changelog_build_62_4
The internal (fallback) DNS server can now be configured
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelog_build_55_4
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-nl/strings-changelog.xml, string 136