View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelog_build_54_2
English
Creating a server shortcut now lets you select one from the list
78/640
Key English Dutch State
changelog_build_49_1 This is the update where Nebulo is finally leaving Beta status! Dit is de update waarin Nebulo eindelijk de Beta status verlaat!
changelog_build_49_2 A setting has been added which clears the DNS cache Er is een instelling toegevoegd die de DNS-cache wist
changelog_build_49_3 The automatic crash reporting can now be set to full, minimal and off (previously only on/off was possible) De automatische crashrapportage kan nu worden ingesteld op volledig, minimaal en uit (voorheen was alleen aan/uit mogelijk)
changelog_build_49_4 The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host Het DNS-logboek toont nu een indicatie wanneer de DNS-server de host mogelijk heeft geblokkeerd
changelog_build_49_5 Exporting the log files now shows a loading dialog Het exporteren van de logbestanden toont nu een laaddialoog
changelog_build_49_6 The DNS rules are now way faster De DNS-regels zijn nu veel sneller
changelog_build_49_7 The quick settings tile is now simpler De tegel voor snelle instellingen is nu eenvoudiger
changelog_build_49_8 Fixed a few bugs which could cause the app to not forward DNS queries after some time on some devices Een paar bugs opgelost waardoor de app na verloop van tijd geen DNS-zoekopdrachten kon doorsturen
changelog_build_51_1 Whitelist DNS Rules can now be exported as well Whitelist DNS-regels kunnen nu ook geëxporteerd worden
changelog_build_51_2 Fixed wildcard DNS Rules not being exported correctly Probleem opgelost waarbij wildcard DNS-regels niet correct werden geëxporteerd
changelog_build_51_3 Updated servers Bijgewerkte servers
changelog_build_52_1 The DNS Rules now prevent CNAME cloaking De DNS-regels voorkomen nu CNAME-cloaking
changelog_build_52_2 Fixed a bug which prevented DoH servers with multiple slashes (/) being added properly Een fout opgelost die verhinderde dat DoH-servers met meerdere slashes (/) correct werden toegevoegd
changelog_build_52_3 Fixed a crash which rarely happened with query logging active Crash verholpen die zich sporadisch voordeed bij ingeschakelde DNS-verzoek logging
changelog_build_54_1 Fixed some VoIP apps not connecting when Nebulo is active Probleem opgelost waarbij VoIP-apps geen verbinding konden maken wanneer Nebulo actief is
changelog_build_54_2 Creating a server shortcut now lets you select one from the list Als u nu een server snelkoppeling maakt, kunt u er een uit de lijst selecteren
changelog_build_54_3 Fixed not clearing the export count when deleting logged queries Een fout opgelost waarbij de export teller niet werd gereset nadat de aanvragen waren gewist
changelog_build_58_1 The primary host/url could be empty when adding a server De primaire URL kan leeg worden gelaten bij het toevoegen van een server
changelog_build_58_2 A notification is now shown when Nebulo loses permission to the VPN Er wordt nu een melding weergegeven wanneer Nebulo de toestemming voor de VPN verliest
changelog_build_59_1 Added new translations Nieuwe vertalingen toegevoegd
changelog_build_59_2 Added reusing connections, reducing battery usage Nebulo hergebruikt nu de aansluitingen waardoor het batterijverbruik wordt verlaagd
changelog_build_59_3 Nebulo now detects the supported mode when adding a DNS-over-HTTPS server Nebulo detecteert nu de ondersteunde modus bij het toevoegen van een DNS-over-HTTPS-server
changelog_build_59_4 Nebulo can now be resumed from the main screen Nebulo kan nu worden hervat vanaf het hoofdscherm
changelog_build_59_5 Fixed input validation of DNS-over-HTTPS not allowing some valid servers Vaste ingangsvalidatie van DNS-over-HTTPS die sommige geldige servers niet toestaat
changelog_build_59_6 The PIN now has to be re-entered after some time De pincode moet nu na enige tijd opnieuw worden ingevoerd
changelog_build_59_7 Nebulo can now run in (experimental) non-VPN mode, where it uses a DNS Server instead of a dummy VPN. This requires third-party apps for forwarding DNS queries to Nebulo De Nebulo kan nu in (experimentele) niet-VPN-modus draaien, waarbij gebruik wordt gemaakt van een DNS-server in plaats van een dummy VPN. Hiervoor zijn apps van derden nodig voor het doorsturen van DNS-query's naar de Nebulo
changelog_build_61_1 Promoted beta build to full release Bevorderde bètaopbouw tot volledige vrijgave
changelog_build_62_1 When starting Nebulo from a server shortcut that server is now persisted Bij het starten van de Nebulo vanaf een serversnelkoppeling blijft die server nu bestaan
changelog_build_62_2 Added support for iptables in non-vpn mode. This requires a rooted device Ondersteuning toegevoegd voor iptables in non-vpn modus. Hiervoor is een rooted device nodig
changelog_build_62_3 DNS rule sources can now be updated individually DNS-regelbronnen kunnen nu individueel worden bijgewerkt
changelog_build_62_4 The internal (fallback) DNS server can now be configured De interne (fallback) DNS-server kan nu worden geconfigureerd
Key English Dutch State
changelog_build_49_1 This is the update where Nebulo is finally leaving Beta status! Dit is de update waarin Nebulo eindelijk de Beta status verlaat!
changelog_build_49_2 A setting has been added which clears the DNS cache Er is een instelling toegevoegd die de DNS-cache wist
changelog_build_49_3 The automatic crash reporting can now be set to full, minimal and off (previously only on/off was possible) De automatische crashrapportage kan nu worden ingesteld op volledig, minimaal en uit (voorheen was alleen aan/uit mogelijk)
changelog_build_49_4 The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host Het DNS-logboek toont nu een indicatie wanneer de DNS-server de host mogelijk heeft geblokkeerd
changelog_build_49_5 Exporting the log files now shows a loading dialog Het exporteren van de logbestanden toont nu een laaddialoog
changelog_build_49_6 The DNS rules are now way faster De DNS-regels zijn nu veel sneller
changelog_build_49_7 The quick settings tile is now simpler De tegel voor snelle instellingen is nu eenvoudiger
changelog_build_49_8 Fixed a few bugs which could cause the app to not forward DNS queries after some time on some devices Een paar bugs opgelost waardoor de app na verloop van tijd geen DNS-zoekopdrachten kon doorsturen
changelog_build_51_1 Whitelist DNS Rules can now be exported as well Whitelist DNS-regels kunnen nu ook geëxporteerd worden
changelog_build_51_2 Fixed wildcard DNS Rules not being exported correctly Probleem opgelost waarbij wildcard DNS-regels niet correct werden geëxporteerd
changelog_build_51_3 Updated servers Bijgewerkte servers
changelog_build_52_1 The DNS Rules now prevent CNAME cloaking De DNS-regels voorkomen nu CNAME-cloaking
changelog_build_52_2 Fixed a bug which prevented DoH servers with multiple slashes (/) being added properly Een fout opgelost die verhinderde dat DoH-servers met meerdere slashes (/) correct werden toegevoegd
changelog_build_52_3 Fixed a crash which rarely happened with query logging active Crash verholpen die zich sporadisch voordeed bij ingeschakelde DNS-verzoek logging
changelog_build_54_1 Fixed some VoIP apps not connecting when Nebulo is active Probleem opgelost waarbij VoIP-apps geen verbinding konden maken wanneer Nebulo actief is
changelog_build_54_2 Creating a server shortcut now lets you select one from the list Als u nu een server snelkoppeling maakt, kunt u er een uit de lijst selecteren
changelog_build_54_3 Fixed not clearing the export count when deleting logged queries Een fout opgelost waarbij de export teller niet werd gereset nadat de aanvragen waren gewist
changelog_build_55_4 The query log now loads the queries in chunks instead of all at once Het DNS-verzoek logboek laadt de aanvragen nu in blokken in plaats van allemaal tegelijk
changelog_build_58_1 The primary host/url could be empty when adding a server De primaire URL kan leeg worden gelaten bij het toevoegen van een server
changelog_build_58_2 A notification is now shown when Nebulo loses permission to the VPN Er wordt nu een melding weergegeven wanneer Nebulo de toestemming voor de VPN verliest
changelog_build_59_1 Added new translations Nieuwe vertalingen toegevoegd
changelog_build_59_2 Added reusing connections, reducing battery usage Nebulo hergebruikt nu de aansluitingen waardoor het batterijverbruik wordt verlaagd
changelog_build_59_3 Nebulo now detects the supported mode when adding a DNS-over-HTTPS server Nebulo detecteert nu de ondersteunde modus bij het toevoegen van een DNS-over-HTTPS-server
changelog_build_59_4 Nebulo can now be resumed from the main screen Nebulo kan nu worden hervat vanaf het hoofdscherm
changelog_build_59_5 Fixed input validation of DNS-over-HTTPS not allowing some valid servers Vaste ingangsvalidatie van DNS-over-HTTPS die sommige geldige servers niet toestaat
changelog_build_59_6 The PIN now has to be re-entered after some time De pincode moet nu na enige tijd opnieuw worden ingevoerd
changelog_build_59_7 Nebulo can now run in (experimental) non-VPN mode, where it uses a DNS Server instead of a dummy VPN. This requires third-party apps for forwarding DNS queries to Nebulo De Nebulo kan nu in (experimentele) niet-VPN-modus draaien, waarbij gebruik wordt gemaakt van een DNS-server in plaats van een dummy VPN. Hiervoor zijn apps van derden nodig voor het doorsturen van DNS-query's naar de Nebulo
changelog_build_61_1 Promoted beta build to full release Bevorderde bètaopbouw tot volledige vrijgave
changelog_build_62_1 When starting Nebulo from a server shortcut that server is now persisted Bij het starten van de Nebulo vanaf een serversnelkoppeling blijft die server nu bestaan
changelog_build_62_2 Added support for iptables in non-vpn mode. This requires a rooted device Ondersteuning toegevoegd voor iptables in non-vpn modus. Hiervoor is een rooted device nodig

Loading…

Creating a server shortcut now lets you select one from the list
Als u nu een server snelkoppeling maakt, kunt u er een uit de lijst selecteren
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelog_build_54_2
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nl/strings-changelog.xml, string 120