View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelog_build_27_2
Logs can now be shared again when the app crashes
56/490
Key English Dutch State
changelog_build_23_2
Added this dialog to highlight changes
Dit dialoogvenster is toegevoegd om wijzigingen te markeren
changelog_build_23_3
The query export setting now shows a dialog indicating whether it is loading
Het exporteren van DNS-aanvragen toont nu een dialoogvenster met voortgangsbalk
changelog_build_23_4
Fixed the server import not working on OS versions below Android 7
De serverimport verholpen die niet werkte op OS-versies lager dan Android 7
changelog_build_23_5
The query log now shows the protocol used to send the query
Het DNS-verzoek logboek toont nu het protocol dat is gebruikt om het verzoek te verzenden
changelog_build_23_6
You can now protect the app with a PIN in the settings
U kunt de app nu beveiligen met een pincode in de instellingen
changelog_build_24_1
Fixed the app crashing on devices which don't have a fingerprint sensor
Er is een probleem opgelost waardoor de app op apparaten crashte zonder een vingerafdruksensor
changelog_build_25_1
Improved handling of IPv6/IPv6 - the app now works reliable in networks which only support either
Verbeterde afhandeling van IPv6 / IPv4 - de app werkt nu betrouwbaar in netwerken die slechts één van deze ondersteunen
changelog_build_25_2
Added new DNS servers
Nieuwe DNS-servers toegevoegd
changelog_build_25_3
A notification is now shown when there is no/a bad connection
Er wordt nu een melding weergegeven als er geen / een slechte verbinding is
changelog_build_25_4
The app doesn't crash anymore if an unknown host is used - it shows the aforementioned notification instead
De app crasht niet meer als een onbekende host wordt gebruikt; in plaats daarvan wordt de eerder genoemde melding weergegeven
changelog_build_26_1
The app doesn't crash anymore for servers which only have IPv4 addresses when the network only has IPv6 addresses
De app crasht niet meer als de server alleen IPv4 ondersteunt en het netwerk alleen IPv6 ondersteunt
changelog_build_26_2
Fixed the no connection notification not vanishing properly
Oplossing voor het probleem dat de geen-verbindingsmelding niet goed verdwijnt
changelog_build_26_3
The no connection notification can now be dismissed
De melding dat er geen verbinding is, kan nu worden afgewezen
changelog_build_26_4
The app had the wrong servers of UncensoredDNS
De app had de verkeerde servers van UncensoredDNS
changelog_build_27_1
Fixed a lot of crashes
Veel crashes opgelost
changelog_build_27_2
Logs can now be shared again when the app crashes
Logs kunnen nu weer worden gedeeld wanneer de app crasht
changelog_build_27_3
The notification shown when the app has no/a bad connection is now turned off by default and can be enabled in the settings
De melding die wordt weergegeven wanneer de app geen / een slechte verbinding heeft, is nu standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in de instellingen
changelog_build_27_4
Added a pause button to the notification
Een pauzeknop toegevoegd aan de notificatie
changelog_build_28_1
The stop button in the notification works again
De stopknop in de melding werkt opnieuw
changelog_build_28_2
A higher timeout is now used for DoH servers (should improve network on bad connections)
Een hogere time-out wordt nu gebruikt voor DoH-servers (voor netwerken met een slechte verbinding)
changelog_build_28_3
Fixed some DoT servers not working
Opgelost dat sommige DoT servers niet werkten
changelog_build_28_4
UncensoredDns is now used as default server
UncensoredDns wordt nu gebruikt als standaardserver
changelog_build_28_5
Small performance improvements
Kleine prestatieverbeteringen
changelog_build_29_1
Added new app icon (thanks to RKBDI)
Nieuw app-icoon toegevoegd (met dank aan RKBDI)
changelog_build_29_2
Added automatic crash reporting (opt-in)
Automatische crash rapportage toegevoegd (opt-in)
changelog_build_29_3
Added privacy policy
Privacybeleid toegevoegd
changelog_build_29_4
Fixed a lot of crashes
Veel crashes opgelost
changelog_build_29_5
Added a setting to clear logged queries
Een instelling toegevoegd om vastgelegde zoekopdrachten te wissen
changelog_build_30_1
Added new notification icon
Nieuw notificatie icoon toegevoegd
changelog_build_30_2
Fixed the privacy policy not loading
Verholpen dat het privacybeleid niet werd geladen
changelog_build_30_3
Clarified the blacklist/whitelist text in the notification
De Blacklist/whitelist tekst in de notificatie is verbeterd
Key English Dutch State
changelog_build_23_2
Added this dialog to highlight changes
Dit dialoogvenster is toegevoegd om wijzigingen te markeren
changelog_build_23_3
The query export setting now shows a dialog indicating whether it is loading
Het exporteren van DNS-aanvragen toont nu een dialoogvenster met voortgangsbalk
changelog_build_23_4
Fixed the server import not working on OS versions below Android 7
De serverimport verholpen die niet werkte op OS-versies lager dan Android 7
changelog_build_23_5
The query log now shows the protocol used to send the query
Het DNS-verzoek logboek toont nu het protocol dat is gebruikt om het verzoek te verzenden
changelog_build_23_6
You can now protect the app with a PIN in the settings
U kunt de app nu beveiligen met een pincode in de instellingen
changelog_build_24_1
Fixed the app crashing on devices which don't have a fingerprint sensor
Er is een probleem opgelost waardoor de app op apparaten crashte zonder een vingerafdruksensor
changelog_build_25_1
Improved handling of IPv6/IPv6 - the app now works reliable in networks which only support either
Verbeterde afhandeling van IPv6 / IPv4 - de app werkt nu betrouwbaar in netwerken die slechts één van deze ondersteunen
changelog_build_25_2
Added new DNS servers
Nieuwe DNS-servers toegevoegd
changelog_build_25_3
A notification is now shown when there is no/a bad connection
Er wordt nu een melding weergegeven als er geen / een slechte verbinding is
changelog_build_25_4
The app doesn't crash anymore if an unknown host is used - it shows the aforementioned notification instead
De app crasht niet meer als een onbekende host wordt gebruikt; in plaats daarvan wordt de eerder genoemde melding weergegeven
changelog_build_26_1
The app doesn't crash anymore for servers which only have IPv4 addresses when the network only has IPv6 addresses
De app crasht niet meer als de server alleen IPv4 ondersteunt en het netwerk alleen IPv6 ondersteunt
changelog_build_26_2
Fixed the no connection notification not vanishing properly
Oplossing voor het probleem dat de geen-verbindingsmelding niet goed verdwijnt
changelog_build_26_3
The no connection notification can now be dismissed
De melding dat er geen verbinding is, kan nu worden afgewezen
changelog_build_26_4
The app had the wrong servers of UncensoredDNS
De app had de verkeerde servers van UncensoredDNS
changelog_build_27_1
Fixed a lot of crashes
Veel crashes opgelost
changelog_build_27_2
Logs can now be shared again when the app crashes
Logs kunnen nu weer worden gedeeld wanneer de app crasht
changelog_build_27_3
The notification shown when the app has no/a bad connection is now turned off by default and can be enabled in the settings
De melding die wordt weergegeven wanneer de app geen / een slechte verbinding heeft, is nu standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in de instellingen
changelog_build_27_4
Added a pause button to the notification
Een pauzeknop toegevoegd aan de notificatie
changelog_build_28_1
The stop button in the notification works again
De stopknop in de melding werkt opnieuw
changelog_build_28_2
A higher timeout is now used for DoH servers (should improve network on bad connections)
Een hogere time-out wordt nu gebruikt voor DoH-servers (voor netwerken met een slechte verbinding)
changelog_build_28_3
Fixed some DoT servers not working
Opgelost dat sommige DoT servers niet werkten
changelog_build_28_4
UncensoredDns is now used as default server
UncensoredDns wordt nu gebruikt als standaardserver
changelog_build_28_5
Small performance improvements
Kleine prestatieverbeteringen
changelog_build_29_1
Added new app icon (thanks to RKBDI)
Nieuw app-icoon toegevoegd (met dank aan RKBDI)
changelog_build_29_2
Added automatic crash reporting (opt-in)
Automatische crash rapportage toegevoegd (opt-in)
changelog_build_29_3
Added privacy policy
Privacybeleid toegevoegd
changelog_build_29_4
Fixed a lot of crashes
Veel crashes opgelost
changelog_build_29_5
Added a setting to clear logged queries
Een instelling toegevoegd om vastgelegde zoekopdrachten te wissen
changelog_build_30_1
Added new notification icon
Nieuw notificatie icoon toegevoegd
changelog_build_30_2
Fixed the privacy policy not loading
Verholpen dat het privacybeleid niet werd geladen

Loading…

Logs can now be shared again when the app crashes
Logs kunnen nu weer worden gedeeld wanneer de app crasht
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelog_build_27_2
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nl/strings-changelog.xml, string 17