View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelog_build_30_1
Added new notification icon
34/270
Key English Dutch State
changelog_build_26_4 The app had the wrong servers of UncensoredDNS De app had de verkeerde servers van UncensoredDNS
changelog_build_27_1 Fixed a lot of crashes Veel crashes opgelost
changelog_build_27_2 Logs can now be shared again when the app crashes Logs kunnen nu weer worden gedeeld wanneer de app crasht
changelog_build_27_3 The notification shown when the app has no/a bad connection is now turned off by default and can be enabled in the settings De melding die wordt weergegeven wanneer de app geen / een slechte verbinding heeft, is nu standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in de instellingen
changelog_build_27_4 Added a pause button to the notification Een pauzeknop toegevoegd aan de notificatie
changelog_build_28_1 The stop button in the notification works again De stopknop in de melding werkt opnieuw
changelog_build_28_2 A higher timeout is now used for DoH servers (should improve network on bad connections) Een hogere time-out wordt nu gebruikt voor DoH-servers (voor netwerken met een slechte verbinding)
changelog_build_28_3 Fixed some DoT servers not working Opgelost dat sommige DoT servers niet werkten
changelog_build_28_4 UncensoredDns is now used as default server UncensoredDns wordt nu gebruikt als standaardserver
changelog_build_28_5 Small performance improvements Kleine prestatieverbeteringen
changelog_build_29_1 Added new app icon (thanks to RKBDI) Nieuw app-icoon toegevoegd (met dank aan RKBDI)
changelog_build_29_2 Added automatic crash reporting (opt-in) Automatische crash rapportage toegevoegd (opt-in)
changelog_build_29_3 Added privacy policy Privacybeleid toegevoegd
changelog_build_29_4 Fixed a lot of crashes Veel crashes opgelost
changelog_build_29_5 Added a setting to clear logged queries Een instelling toegevoegd om vastgelegde zoekopdrachten te wissen
changelog_build_30_1 Added new notification icon Nieuw notificatie icoon toegevoegd
changelog_build_30_2 Fixed the privacy policy not loading Verholpen dat het privacybeleid niet werd geladen
changelog_build_30_3 Clarified the blacklist/whitelist text in the notification De Blacklist/whitelist tekst in de notificatie is verbeterd
changelog_build_30_4 Fixed a few crashes Enkele crashes opgelost
changelog_build_31_1 Added partial German translation Gedeeltelijke Duitse vertaling toegevoegd
changelog_build_31_2 Added settings to disable the stop/pause buttons of the notification Instellingen toegevoegd om de stop- / pauze knop van de notificatie uit te schakelen
changelog_build_31_3 A notification is now shown if the app crashes and automatic crash reporting is enabled Er wordt nu een melding weergegeven als de app crasht en automatische crashrapportage is ingeschakeld
changelog_build_31_4 Fixed a few crashes Enkele crashes opgelost
changelog_build_32_1 Overhauled the UI a bit De gebruikersinterface een beetje aangepast
changelog_build_32_2 DNS-over-TLS now works more reliable in bad networks DNS-over-TLS werkt nu betrouwbaarder in slechte netwerken
changelog_build_32_3 Added a setting to intercept foreign DNS traffic (for example because of async DNS) Een instelling toegevoegd om vreemd DNS-verkeer te onderscheppen (bijvoorbeeld vanwege Async DNS)
changelog_build_32_4 Added a view to the drawer which shows the current server in use and the IP-addresses it resolves to Er is een weergave toegevoegd aan het menu met de momenteel gebruikte server en hun IP-adressen
changelog_build_32_5 The app now uses different internal addresses De app maakt nu gebruik van verschillende interne adressen
changelog_build_32_6 Fixed a few crashes and app freezes Enkele crashes verholpen en app vastlopers verholpen
changelog_build_33_1 Added Turkish, Indonesian, Russian and Dutch translations Turkse, Indonesische, Russische en Nederlandse vertalingen toegevoegd
changelog_build_33_2 The notification shown when the app crashes when automatic crash reporting is disabled now has a button to send the log files De melding die wordt weergegeven wanneer de app crasht wanneer automatische crash rapportage is uitgeschakeld, heeft nu een knop om de logbestanden te verzenden
Key English Dutch State
changelog_build_26_4 The app had the wrong servers of UncensoredDNS De app had de verkeerde servers van UncensoredDNS
changelog_build_27_1 Fixed a lot of crashes Veel crashes opgelost
changelog_build_27_2 Logs can now be shared again when the app crashes Logs kunnen nu weer worden gedeeld wanneer de app crasht
changelog_build_27_3 The notification shown when the app has no/a bad connection is now turned off by default and can be enabled in the settings De melding die wordt weergegeven wanneer de app geen / een slechte verbinding heeft, is nu standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in de instellingen
changelog_build_27_4 Added a pause button to the notification Een pauzeknop toegevoegd aan de notificatie
changelog_build_28_1 The stop button in the notification works again De stopknop in de melding werkt opnieuw
changelog_build_28_2 A higher timeout is now used for DoH servers (should improve network on bad connections) Een hogere time-out wordt nu gebruikt voor DoH-servers (voor netwerken met een slechte verbinding)
changelog_build_28_3 Fixed some DoT servers not working Opgelost dat sommige DoT servers niet werkten
changelog_build_28_4 UncensoredDns is now used as default server UncensoredDns wordt nu gebruikt als standaardserver
changelog_build_28_5 Small performance improvements Kleine prestatieverbeteringen
changelog_build_29_1 Added new app icon (thanks to RKBDI) Nieuw app-icoon toegevoegd (met dank aan RKBDI)
changelog_build_29_2 Added automatic crash reporting (opt-in) Automatische crash rapportage toegevoegd (opt-in)
changelog_build_29_3 Added privacy policy Privacybeleid toegevoegd
changelog_build_29_4 Fixed a lot of crashes Veel crashes opgelost
changelog_build_29_5 Added a setting to clear logged queries Een instelling toegevoegd om vastgelegde zoekopdrachten te wissen
changelog_build_30_1 Added new notification icon Nieuw notificatie icoon toegevoegd
changelog_build_30_2 Fixed the privacy policy not loading Verholpen dat het privacybeleid niet werd geladen
changelog_build_30_3 Clarified the blacklist/whitelist text in the notification De Blacklist/whitelist tekst in de notificatie is verbeterd
changelog_build_30_4 Fixed a few crashes Enkele crashes opgelost
changelog_build_31_1 Added partial German translation Gedeeltelijke Duitse vertaling toegevoegd
changelog_build_31_2 Added settings to disable the stop/pause buttons of the notification Instellingen toegevoegd om de stop- / pauze knop van de notificatie uit te schakelen
changelog_build_31_3 A notification is now shown if the app crashes and automatic crash reporting is enabled Er wordt nu een melding weergegeven als de app crasht en automatische crashrapportage is ingeschakeld
changelog_build_31_4 Fixed a few crashes Enkele crashes opgelost
changelog_build_32_1 Overhauled the UI a bit De gebruikersinterface een beetje aangepast
changelog_build_32_2 DNS-over-TLS now works more reliable in bad networks DNS-over-TLS werkt nu betrouwbaarder in slechte netwerken
changelog_build_32_3 Added a setting to intercept foreign DNS traffic (for example because of async DNS) Een instelling toegevoegd om vreemd DNS-verkeer te onderscheppen (bijvoorbeeld vanwege Async DNS)
changelog_build_32_4 Added a view to the drawer which shows the current server in use and the IP-addresses it resolves to Er is een weergave toegevoegd aan het menu met de momenteel gebruikte server en hun IP-adressen
changelog_build_32_5 The app now uses different internal addresses De app maakt nu gebruik van verschillende interne adressen
changelog_build_32_6 Fixed a few crashes and app freezes Enkele crashes verholpen en app vastlopers verholpen
changelog_build_33_1 Added Turkish, Indonesian, Russian and Dutch translations Turkse, Indonesische, Russische en Nederlandse vertalingen toegevoegd

Loading…

Added new notification icon
Nieuw notificatie icoon toegevoegd
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelog_build_30_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nl/strings-changelog.xml, string 30