View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelog_build_23_2
English
Added this dialog to highlight changes
59/380
Key English Dutch State
changelog_build_23_1 Non-default ports are now shown for DoT servers Niet-standaard poorten worden nu weergegeven voor DoT-servers
changelog_build_23_2 Added this dialog to highlight changes Dit dialoogvenster is toegevoegd om wijzigingen te markeren
changelog_build_23_3 The query export setting now shows a dialog indicating whether it is loading Het exporteren van DNS-aanvragen toont nu een dialoogvenster met voortgangsbalk
changelog_build_23_4 Fixed the server import not working on OS versions below Android 7 De serverimport verholpen die niet werkte op OS-versies lager dan Android 7
changelog_build_23_5 The query log now shows the protocol used to send the query Het DNS-verzoek logboek toont nu het protocol dat is gebruikt om het verzoek te verzenden
changelog_build_23_6 You can now protect the app with a PIN in the settings U kunt de app nu beveiligen met een pincode in de instellingen
changelog_build_24_1 Fixed the app crashing on devices which don't have a fingerprint sensor Er is een probleem opgelost waardoor de app op apparaten crashte zonder een vingerafdruksensor
changelog_build_25_1 Improved handling of IPv6/IPv6 - the app now works reliable in networks which only support either Verbeterde afhandeling van IPv6 / IPv4 - de app werkt nu betrouwbaar in netwerken die slechts één van deze ondersteunen
changelog_build_25_2 Added new DNS servers Nieuwe DNS-servers toegevoegd
changelog_build_25_3 A notification is now shown when there is no/a bad connection Er wordt nu een melding weergegeven als er geen / een slechte verbinding is
changelog_build_25_4 The app doesn't crash anymore if an unknown host is used - it shows the aforementioned notification instead De app crasht niet meer als een onbekende host wordt gebruikt; in plaats daarvan wordt de eerder genoemde melding weergegeven
changelog_build_26_1 The app doesn't crash anymore for servers which only have IPv4 addresses when the network only has IPv6 addresses De app crasht niet meer als de server alleen IPv4 ondersteunt en het netwerk alleen IPv6 ondersteunt
changelog_build_26_2 Fixed the no connection notification not vanishing properly Oplossing voor het probleem dat de geen-verbindingsmelding niet goed verdwijnt
changelog_build_26_3 The no connection notification can now be dismissed De melding dat er geen verbinding is, kan nu worden afgewezen
changelog_build_26_4 The app had the wrong servers of UncensoredDNS De app had de verkeerde servers van UncensoredDNS
changelog_build_27_1 Fixed a lot of crashes Veel crashes opgelost
changelog_build_27_2 Logs can now be shared again when the app crashes Logs kunnen nu weer worden gedeeld wanneer de app crasht
Key English Dutch State
changelog_build_23_1 Non-default ports are now shown for DoT servers Niet-standaard poorten worden nu weergegeven voor DoT-servers
changelog_build_23_2 Added this dialog to highlight changes Dit dialoogvenster is toegevoegd om wijzigingen te markeren
changelog_build_23_3 The query export setting now shows a dialog indicating whether it is loading Het exporteren van DNS-aanvragen toont nu een dialoogvenster met voortgangsbalk
changelog_build_23_4 Fixed the server import not working on OS versions below Android 7 De serverimport verholpen die niet werkte op OS-versies lager dan Android 7
changelog_build_23_5 The query log now shows the protocol used to send the query Het DNS-verzoek logboek toont nu het protocol dat is gebruikt om het verzoek te verzenden
changelog_build_23_6 You can now protect the app with a PIN in the settings U kunt de app nu beveiligen met een pincode in de instellingen
changelog_build_24_1 Fixed the app crashing on devices which don't have a fingerprint sensor Er is een probleem opgelost waardoor de app op apparaten crashte zonder een vingerafdruksensor
changelog_build_25_1 Improved handling of IPv6/IPv6 - the app now works reliable in networks which only support either Verbeterde afhandeling van IPv6 / IPv4 - de app werkt nu betrouwbaar in netwerken die slechts één van deze ondersteunen
changelog_build_25_2 Added new DNS servers Nieuwe DNS-servers toegevoegd
changelog_build_25_3 A notification is now shown when there is no/a bad connection Er wordt nu een melding weergegeven als er geen / een slechte verbinding is
changelog_build_25_4 The app doesn't crash anymore if an unknown host is used - it shows the aforementioned notification instead De app crasht niet meer als een onbekende host wordt gebruikt; in plaats daarvan wordt de eerder genoemde melding weergegeven
changelog_build_26_1 The app doesn't crash anymore for servers which only have IPv4 addresses when the network only has IPv6 addresses De app crasht niet meer als de server alleen IPv4 ondersteunt en het netwerk alleen IPv6 ondersteunt
changelog_build_26_2 Fixed the no connection notification not vanishing properly Oplossing voor het probleem dat de geen-verbindingsmelding niet goed verdwijnt
changelog_build_26_3 The no connection notification can now be dismissed De melding dat er geen verbinding is, kan nu worden afgewezen
changelog_build_26_4 The app had the wrong servers of UncensoredDNS De app had de verkeerde servers van UncensoredDNS
changelog_build_27_1 Fixed a lot of crashes Veel crashes opgelost

Loading…

Added this dialog to highlight changes
Dit dialoogvenster is toegevoegd om wijzigingen te markeren
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelog_build_23_2
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nl/strings-changelog.xml, string 2