Translation

info_functionality_disabled
All functionality has been disabled by you. Re-enable in the menu on the side to start.
98/870
Key English Norwegian Bokmål State
feature_tiles
For quick access you can place tiles in you notification area. They can be used to start/stop and pause/resume DNSChanger.

To add them drag down the notification area, click on the pen and drag them upwards by long-clicking them.
For rask tilgang kan du plassere fliser i varslingsområdet. De kan brukes til å starte / stoppe og pause / fortsette DNSChanger.

For å legge dem til, dra ned varslingsområdet, klikk på pennen og dra dem oppover ved å lenge klikke på dem.
feature_pin_protection
You can pin-protect every action which starts/stops/pauses/resumes DNSChanger. Each time one of those is to be executed a dialog shows asking for the pin set by you.

This can be used for hindering the phones user from interfering with the app if the user isn't to tech-savvy. It was developed to stop children from stopping the app.
To choose what to protect open the settings.
Du kan pin-beskytte enhver handling som starter / stopper / pauser / fortsetter DNSChanger. Hver gang en av disse skal utføres, vises en dialog der du ber om pinnen satt av deg.

Dette kan brukes til å hindre telefonen brukeren fra å forstyrre appen hvis brukeren ikke er teknisk kunnskapsrik. Den ble utviklet for å hindre barn i å stoppe appen.
Åpne innstillingene for å velge hva du vil beskytte.
no_disable_android_o
This cannot be disabled on Android O and above.
Dette kan ikke bli skrudd av på Android O eller høyere cannot be disabled on Android O and above.
blacklist
Blacklist
Svarteliste
easter_egg
No easter eggs here. Go away.
Ingen påskeegg her. Gå vekk.
info_functionality_disabled
All functionality has been disabled by you. Re-enable in the menu on the side to start.
All funksjonalitet har blitt skrudd av av deg. Skru det på igjen i sidemenyen for å begynne igjen.
nav_title_dns_query
DNS Query
DNS-forespørsel
hint_dns_lookup
DNS lookup
DNS-oppleting
run_query
Run query
Forespør
query_title_name
Name
Name
query_title_ttl
TTL
TTL
Key English Norwegian Bokmål State
host
Host
Vert
ignore
Ignore
Ignorer
import_rules
Import
Importer
importing_x_rules
Importing [x] rules
Importerer [x] oppføringer
info_dns_button
Info about DNS
Info om DNS
info_functionality_disabled
All functionality has been disabled by you. Re-enable in the menu on the side to start.
All funksjonalitet har blitt skrudd av av deg. Skru det på igjen i sidemenyen for å begynne igjen.
info_importing_rules_app_unusable
The App is now importing the rules. During that time you won't be able to use the app as the internal database is locked for the duration.
Appen importerer nå oppføringene. I mellomtiden vil du ikke kunne bruke appen, da dens interne database er låst mens dette foregår.
info_text_dns
DNS stands for Domain Name System.

The Domain Name System is used to resolve Domains (google.com, yahoo.com, example.com…) to IP Addresses (192.168.178.1 for example) to communicate over the Internet.

It is one of the most important systems used in IP-based networks.
DNS står for Domain Name System.

Det brukes til å knytte sammen domener (google.no, yahoo.com, example.com …) til IP-adresser (f.eks. 192.168.178.1) for å kommunisere over internettet.

Det er et av de viktigste systemene som brukes i IP-baserte nettverk.
info_text_how_does_it_work
Android allows you to configure DNS servers in the wifi settings - but not for mobile connections (3G, 4G…). This however requires you to use a static IP address, doesn't allow switching easily and won't work with IPv6, among other disadvantages when compared to this app.

This app takes advantage of Androids VPN structure which allows devices to set DNS servers dynamically. To achieve this a local vpn is created which uses the same device as endpoint - this means the vpn connection neither connects to the internet itself, nor is it detectable from outside.
As this dummy-VPN can be started/stopped dynamically it allows for a range of features and automatation. This VPN isn't tapped and no data is read by it. It's just a middle man in changing the DNS servers.

If you are interested in the technical side of this, visit my git at git.frostnerd.com.
Android lar deg konfigurere DNS-servere i wifi-innstillingene - men ikke for mobilforbindelser (3G, 4G ...). Dette krever imidlertid at du bruker en statisk IP-adresse, tillater ikke å bytte enkelt og vil ikke fungere med IPv6, blant andre ulemper når du sammenligner med denne appen.

Denne appen drar fordel av Androids VPN-struktur som lar enheter stille inn DNS-servere dynamisk. For å oppnå dette opprettes en lokal vpn som bruker samme enhet som sluttpunkt - dette betyr at vpn-tilkoblingen verken kobles til internett selv, eller at den er påvisbar utenfra.
Siden denne dummy-VPN kan startes / stoppes dynamisk, gir det mulighet for en rekke funksjoner og automatisering. Denne VPN-enheten er ikke trykket på, og ingen data blir lest av den. Det er bare en midtmann i å bytte DNS-servere.

Hvis du er interessert i den tekniske siden av dette, kan du besøke giten min på git.frostnerd.com.
information
Information
Informasjon

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: av

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
info_functionality_disabled
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-nb/strings.xml, string 167