View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English source
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
id (generated)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
50.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/Smokescreen
Instructions for translators https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen/blob/master/TRANSLATING.md
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPLv3
Contributor agreement View
Repository https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen
Repository branch translations d0e1d76, 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.frostnerd.com/git/nebulo/nebulo/
Filemaskmaterial/store/*/texts.json
Monolingual base language filematerial/store/en/texts.json
Number of strings 42
Number of words 3843
Number of languages 21
Number of source strings 2
Number of source words 183
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes Nebulo/Play store texts - Polish
3 weeks ago Hello Translation changed Nebulo/Play store texts - Polish
Podczas nawigacji do strony internetowej, np. example.com, urządzenie wysyła zayptanie do określonelych serwerów - serwerów DNS - jak adresować stronę internetową. DNS jest starym protokołem, który, z wyjątkiem mniejszych zmian, nie był dotykany od czasu jego utworzenia w 1987 roku. W tym czasie Internet znacznie się zmienił, powodując dezaktualizację protokołu w niektórych jego podstawowych aspektach.

Ta aplikacja rozwiązuje jeden z większych problemów z DNS: Szyfrowanie.
Podczas gdy prawie cały ruch w Internecie jest teraz zaszyfrowany, żądania DNS (tj. pytania o adres nazw) i odpowiedź nie są. Dzięki temu atakujący mogą przechwycić, odczytać i zmodyfikować Twoje żądania.

Nebulo jest zmieniaczem DNS, który implementuje DNS-over-HTTPs i DNS-over-TLS, aby bezpiecznie wysyłać żądania DNS do serwera docelowego. W ten sposób tylko Ty i serwer DNS są w stanie odczytywać wysyłane żądania.

Podstawowe funkcje:
- Skonfiguruj aplikację raz i zapomnij o niej. Po wstępnej konfiguracji działa w pełni autonomicznie.
- Żadnych reklam i żadnego śledzenia.
- Możliwość użycia niestandardowych serwerów.
- Niskie zużycie baterii.
3 weeks ago Hello New translation Nebulo/Play store texts - Polish
Podczas nawigacji do strony internetowej, np. example.com, urządzenie wysyła zayptanie do określonelych serwerów - serwerów DNS - jak adresować stronę internetową. DNS jest starym protokołem, który, z wyjątkiem mniejszych zmian, nie był dotykany od czasu jego utworzenia w 1987 roku. W tym czasie Internet znacznie się zmienił, powodując dezaktualizację protokołu w niektórych jego podstawowych aspektach.

Ta aplikacja rozwiązuje jeden z większych problemów z DNS: Szyfrowanie.
Podczas gdy prawie cały ruch w Internecie jest teraz zaszyfrowany, żądania DNS (tj. pytania o adres nazw) i odpowiedź nie są. Dzięki temu atakujący mogą przechwycić, odczytać i zmodyfikować Twoje żądania.

Nebulo jest zmieniaczem DNS, który implementuje DNS-over-HTTPs i DNS-over-TLS, aby bezpiecznie wysyłać żądania DNS do serwera docelowego. W ten sposób tylko Ty i serwer DNS są w stanie odczytywać wysyłane żądania.

Podstawowe funkcje:
- Skonfiguruj aplikację raz i zapomnij o niej. Po wstępnej konfiguracji działa w pełni autonomicznie.
- Żadnych reklam i żadnego śledzenia.
- Możliwość użycia niestandardowych serwerów.
- Niskie zużycie baterii.
3 weeks ago Hello New translation Nebulo/Play store texts - Polish
Bezpieczna alternatywa dla starych standardów.
3 weeks ago Hello New contributor Nebulo/Play store texts - Polish
a month ago admin Committed changes Nebulo/Play store texts - Italian
a month ago random_r New translation Nebulo/Play store texts - Italian
Un'alternativa sicura a vecchi standard.
a month ago random_r New translation Nebulo/Play store texts - Italian
Quando si naviga su un sito web conosciuto con il suo nome, diciamo esempio.it, il tuo dispositivo chiede a specifici server - server DNS - come indirizzare il sito web. Il DNS è un vecchio protocollo che, a parte piccole modifiche, non è stato toccato dalla sua creazione nel 1987. Naturalmente Internet è cambiato molto in questo periodo, rendendo il protocollo obsoleto in alcuni dei suoi aspetti fondamentali.

Questa app affronta uno dei problemi più grandi del DNS: crittografia.
Mentre quasi tutto il traffico su Internet è ora cifrato, le richieste DNS (cioè le domande per l'indirizzo di un nome) e la risposta non lo sono. Ciò permette agli aggressori di intercettare, leggere e modificare le tue richieste.

Nebulo è un modificatore di DNS che implementa DNS-over-HTTPs e DNS-over-TLS per inviare in sicurezza le richieste DNS al server di destinazione. In questo modo solo tu e il server DNS siete in grado di leggere le richieste che stai inviando.

Caratteristiche principali:
- Configura l'app una volta e poi dimenticatene. Dopo la configurazione iniziale funziona in modo completamente autonomo
- Nessuna pubblicità e tracciamento di dati
- Possono essere usati server personalizzati
- Basso consumo della batteria
a month ago random_r New contributor Nebulo/Play store texts - Italian
a month ago none Committed changes Nebulo/Play store texts - Vietnamese
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year