Translation Information

Project website https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger.git
Repository branch translations
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) 6f88aa91
admin authored 3 months ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.frostnerd.com/git/dns-changer/strings/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Translation file app/src/main/res/values-nb/strings.xml
admin

Committed changes

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

Committed changes 3 months ago
This app is open source. The source code can be found at git.frostnerd.com.
Icons from Google are used (Material icon pack - https://material.io/icons).

Version [[version]]
Build [[build]]

© Daniel Wolf 2020
All rights reserved. Source code licensed under GPLv3.
https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger

Brazilian translation by Lukinhas

Chinese Simplified translation by Majida Whale

Vietnamese translation by Phi

Norwegian bokmål translation by Imre Kristoffer Eilertsen
Denne appen er åpen-kildet. Kildekoden kan bli funnet hos git.frostnerd.com.
Ikoner fra Google har blitt brukt (Material-ikonpakken - https://material.io/icons).

Versjon [[version]]
Byggversjon [[build]]

© Daniel Wolf 2017
Alle rettigheter reservert.
https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger

Portugisisk-for-Brasil oversettelse av Lukinhas

Forenklet kinesisk oversettelse av Majida Whale

Vietnamesisk oversettelse av Phi

Norsk bokmål oversettelse av Imre Kristoffer Eilertsen
3 months ago
Detecting file types, please wait…
Oppdager filtyper, vennligst vent …
3 months ago
admin

Source string changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

Detecting file types, please wait..
3 months ago
admin

Translation changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

[x] lines were read, [y] of which were valid and [z] distinct (new) Entries.
[x] linjer ble lest, hvorav [y] var gyldige og [z] er unike (dvs. nye).
3 months ago
admin

Translation changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

Disables the dns icon shown in the notification bar. Will still be visible when opening the notification area, might not work on newer Android versions.
Skrur av DNS-ikonet som vises i notifikasjonslinjen. Den vil fortsatt være synlig når notifikasjonsfeltet åpnes; kan kanskje ikke virke på nyere Android-versjoner.
3 months ago
admin

Source string changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

This app is open source. The source code can be found at git.frostnerd.com.
Icons from Google are used (Material icon pack - https://material.io/icons).

Version [[version]]
Build [[build]]

© Daniel Wolf 2020
All rights reserved. Source code licensed under GPLv3.
https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger

Brazilian translation by Lukinhas

Chinese Simplified translation by Majida Whale

Vietnamese translation by Phi

Norwegian bokmål translation by Imre Kristoffer Eilertsen
3 months ago
admin

Source string changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

This app is open source. The source code can be found at git.frostnerd.com.
Icons from Google are used (Material icon pack - https://material.io/icons).

Version [[version]]
Build [[build]]

© Daniel Wolf 2020
All rights reserved. Source code licensed under GPLv3.
https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger

Brazilian translation by Lukinhas

Chinese Simplified translation by Majida Whale

Vietnamese translation by Phi

Norwegian translation by Imre Kristoffer Eilertsen
3 months ago
admin

Translation changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

Enable IPv4. This allows to provide ipv4 addresses to use as dns servers
Skru på IPv4. Dette vil la deg velge IPv4-adresser som DNS-tjenere.
3 months ago
admin

Translation changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

Settings have been exported successfully.
Innstillingene har blitt vellykket eksportert.
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 301 2,564 15,420
Translated 100% 301 2,564 15,420
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 16 87

Last activity

Last change April 26, 2020, 2:30 p.m.
Last author Daniel Wolf

Activity in last 30 days

Activity in last year