Translation Information

Project website git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger.git
Repository branch translations
Last remote commit Translated using Weblate (Sinhala) 953dcaad
User avatar helabasa authored 2 months ago
Weblate repository https://weblate.frostnerd.com/git/dns-changer/strings/
Filemask app/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language file app/src/main/res/values/strings.xml
Translation file Download app/src/main/res/values-nb/strings.xml
User avatar admin

Committed changes

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

Committed changes 4 months ago
User avatar admin

Translation changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

It looks like one of the DNS servers you configured cannot be used on your device.
Either you entered an invalid IP address, no DNS server is present on the given ip address or it is a temporary error.

Please check the configuration in the main menu and verify that the addresses entered are correct.
Det ser ut som en av DNS-serverne du konfigurerte ikke kan brukes på enheten din.
Enten skrev du inn en ugyldig IP-adresse, ingen DNS-server er til stede på den gitte ip-adressen, eller det er en midlertidig feil.

Vennligst sjekk konfigurasjonen i hovedmenyen, og kontroller at de oppgitte adressene er riktige.
4 months ago
User avatar admin

Translation changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

Permission to start the VPN denied.
This could be the system denying vpn connections being started from the background for safety reasons.

Open the app to start the VPN
Tillatelsen til å starte opp VPN-en ble avslått.
Dette kan være fordi systemet avslår at VPN-tilkoblinger blir startet opp i bakgrunnen av sikkerhetsårsaker.

Åpne appen for å starte opp VPN-en
4 months ago
User avatar admin

Translation changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

This App works without a rooted phone.

To make this possible all traffic is redirected using a VPN. This VPN redirects your traffic only locally, the data never leaves your phone using this VPN connection.

You'll be asked to allow the VPN connection in the next window, without permission from you the set DNS servers won't work.


Source code can be found under https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger.
Denne appen fungerer uten en rootet mobil.

For å muliggjøre dette, omdirigeres all trafikk gjennom en lokal VPN. Denne VPN-en omdirigerer kun din trafikk lokalt, og dataene forlater aldri mobilen din når VPN-tilkoblingen brukes.

Du vil bli spurt om å tillate VPN-tilkoblingen i det neste vinduet; uten tillatelsen vil ikke de valgte DNS-tjenerne fungere.


Kildekoden kan bli funnet hos https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger.
4 months ago
User avatar admin

New strings to translate

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

New strings to translate 4 months ago
Resource update 4 months ago
User avatar None

New strings to translate

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

New strings to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

Resource update 5 months ago
User avatar None

Source string changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

It looks like one of the DNS servers you configured cannot be used on your device.
Either you entered an invalid IP address, no DNS server is present on the given ip address or it is a temporary error.

Please check the configuration in the main menu and verify that the addresses entered are correct.
5 months ago
User avatar None

Source string changed

DNS Changer / StringsNorwegian Bokmål

Permission to start the VPN denied.
This could be the system denying vpn connections being started from the background for safety reasons.

Open the app to start the VPN
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 303 2,591 15,573
Translated 99% 301 2,564 15,417
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 16 87

Last activity

Last change Dec. 23, 2020, 10:12 a.m.
Last author Daniel Wolf

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity