Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Accessibility Strings This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0
Changelog (F-droid) This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0 2
Crash reporting data usage This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0
Dialog strings This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0
General strings GPL-3.0
Menu strings This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0
Glossary Nebulo GPL-3.0
Notification strings This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0 8
Play store texts This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0
Preference strings This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0
Tasker strings This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0
Changelogs (Least important to translate) This component is linked to the Nebulo/General strings repository. GPL-3.0 2 43
User avatar None

Resource update

Nebulo / NebuloPolish

Resource update 2 weeks ago
Resource update 3 months ago
User avatar admin

Committed changes

Nebulo / Dialog stringsPolish

Committed changes 3 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore.

This has no effect in non-VPN mode.
Wyłącz aplikacje z aplikacji tutaj, na przykład jeśli nie mogą już łączyć się z Internetem - wybrane aplikacje nie będą już używać DNS-over-HTTPS lub DNS-over-TLS.

Nie ma to żadnego wpływu w trybie innym niż VPN.
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Preference stringsPolish

Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore.

This has no effect in non-VPN mode.
Wyłącz aplikacje z aplikacji tutaj, na przykład jeśli nie mogą już łączyć się z Internetem - wybrane aplikacje nie będą już używać DNS-over-HTTPS lub DNS-over-TLS.

Nie ma to żadnego wpływu w trybie innym niż VPN.
3 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / General stringsPolish

Settings import successful.
Ustawienia importują się pomyślnie.
3 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / General stringsPolish

Settings import failed.
Import ustawień nie powiódł się.
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / General stringsPolish

Settings import successful.
Ustawienia importują się pomyślnie.
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / General stringsPolish

Settings import failed.
Import ustawień nie powiódł się.
3 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / Dialog stringsPolish

Set how often the test should be run per server. Higher passes increase accuracy
Określ, jak często test powinien być przeprowadzany na poszczególnych serwerach. Wyższe przepustki zwiększają aktuarialnie
3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity