Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Nebulo 13% 13% 443 3,887 13 424 Browse
Language code pl
Text direction Left to right
Plural: Default plural 11 translations
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural formula n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
admin

New string to translate

Nebulo / Dialog stringsPolish

New string to translate 2 days ago
admin

Resource update

Nebulo / Dialog stringsPolish

Resource update 2 days ago
None

Suggestion added

Nebulo / ChangelogsPolish

Added reusing connections, reducing battery usage
Dodano ponowne wykorzystywanie połączeń, zmniejszając zużycie baterii
13 days ago
None

Suggestion added

Nebulo / ChangelogsPolish

Added new translations
Dodano nowe tłumaczenia
13 days ago
None

Suggestion added

Nebulo / ChangelogsPolish

The query log now shows the protocol used to send the query
Dziennik zapytań pokazuje teraz protokół użyty do wysłania zapytania
13 days ago
None

Suggestion added

Nebulo / ChangelogsPolish

Fixed the server import not working on OS versions below Android 7
Naprawiono import serwera, który nie działa w wersjach systemu operacyjnego poniżej Androida 7
13 days ago
None

Suggestion added

Nebulo / ChangelogsPolish

The query export setting now shows a dialog indicating whether it is loading
Ustawienie eksportu zapytania wyświetla teraz okno dialogowe wskazujące, czy się ładuje
13 days ago
None

Suggestion added

Nebulo / ChangelogsPolish

Added this dialog to highlight changes
Dodano to okno dialogowe, aby podświetlić zmiany
13 days ago
None

Suggestion added

Nebulo / ChangelogsPolish

Non-default ports are now shown for DoT servers
Porty inne niż domyślne są teraz wyświetlane dla serwerów DoT
13 days ago
None

Suggestion added

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Clear search
Wyczyść wyszukiwanie
13 days ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.