User avatar Hello

Translation changed

Nebulo / Play store textsPolish

When navigating to a website known by it's name, say example.com, your device ask specific servers - DNS servers - how to address the website. DNS is an old protocol which, except for smaller changes, hasn't been touched since its creation in 1987. Naturally the Internet changed a lot in this time, rendering the protocol outdated in some of its core aspects.

This app tackles one of the bigger problems with DNS: Encryption.
Whilst nearly all traffic on the Internet is encrypted now, DNS requests (i.e. questions for a names address) and the response aren't. This enables attackers to intercept, read and modify your requests.

Nebulo is a DNS changer which implements DNS-over-HTTPs and DNS-over-TLS to safely send your DNS requests to the target server. This way only you and the DNS server are able to read the requests you are sending.

Core features:
- Configure the app once and then forget about it. After initial configuration it works fully autonomous
- No ads and no tracking
- Custom servers can be used
- Low battery consumption
Podczas nawigacji do strony internetowej, np. example.com, urządzenie wysyła zayptanie do określonelych serwerów - serwerów DNS - jak adresować stronę internetową. DNS jest starym protokołem, który, z wyjątkiem mniejszych zmian, nie był dotykany od czasu jego utworzenia w 1987 roku. W tym czasie Internet znacznie się zmienił, powodując dezaktualizację protokołu w niektórych jego podstawowych aspektach.

Ta aplikacja rozwiązuje jeden z większych problemów z DNS: Szyfrowanie.
Podczas gdy prawie cały ruch w Internecie jest teraz zaszyfrowany, żądania DNS (tj. pytania o adres nazw) i odpowiedź nie są. Dzięki temu atakujący mogą przechwycić, odczytać i zmodyfikować Twoje żądania.

Nebulo jest zmieniaczem DNS, który implementuje DNS-over-HTTPs i DNS-over-TLS, aby bezpiecznie wysyłać żądania DNS do serwera docelowego. W ten sposób tylko Ty i serwer DNS są w stanie odczytywać wysyłane żądania.

Podstawowe funkcje:
- Skonfiguruj aplikację raz i zapomnij o niej. Po wstępnej konfiguracji działa w pełni autonomicznie.
- Żadnych reklam i żadnego śledzenia.
- Możliwość użycia niestandardowych serwerów.
- Niskie zużycie baterii.
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / Play store textsPolish

When navigating to a website known by it's name, say example.com, your device ask specific servers - DNS servers - how to address the website. DNS is an old protocol which, except for smaller changes, hasn't been touched since its creation in 1987. Naturally the Internet changed a lot in this time, rendering the protocol outdated in some of its core aspects.

This app tackles one of the bigger problems with DNS: Encryption.
Whilst nearly all traffic on the Internet is encrypted now, DNS requests (i.e. questions for a names address) and the response aren't. This enables attackers to intercept, read and modify your requests.

Nebulo is a DNS changer which implements DNS-over-HTTPs and DNS-over-TLS to safely send your DNS requests to the target server. This way only you and the DNS server are able to read the requests you are sending.

Core features:
- Configure the app once and then forget about it. After initial configuration it works fully autonomous
- No ads and no tracking
- Custom servers can be used
- Low battery consumption
Podczas nawigacji do strony internetowej, np. example.com, urządzenie wysyła zayptanie do określonelych serwerów - serwerów DNS - jak adresować stronę internetową. DNS jest starym protokołem, który, z wyjątkiem mniejszych zmian, nie był dotykany od czasu jego utworzenia w 1987 roku. W tym czasie Internet znacznie się zmienił, powodując dezaktualizację protokołu w niektórych jego podstawowych aspektach.

Ta aplikacja rozwiązuje jeden z większych problemów z DNS: Szyfrowanie.
Podczas gdy prawie cały ruch w Internecie jest teraz zaszyfrowany, żądania DNS (tj. pytania o adres nazw) i odpowiedź nie są. Dzięki temu atakujący mogą przechwycić, odczytać i zmodyfikować Twoje żądania.

Nebulo jest zmieniaczem DNS, który implementuje DNS-over-HTTPs i DNS-over-TLS, aby bezpiecznie wysyłać żądania DNS do serwera docelowego. W ten sposób tylko Ty i serwer DNS są w stanie odczytywać wysyłane żądania.

Podstawowe funkcje:
- Skonfiguruj aplikację raz i zapomnij o niej. Po wstępnej konfiguracji działa w pełni autonomicznie.
- Żadnych reklam i żadnego śledzenia.
- Możliwość użycia niestandardowych serwerów.
- Niskie zużycie baterii.
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / Play store textsPolish

A safe alternative to old standards.
Bezpieczna alternatywa dla starych standardów.
a year ago
User avatar Hello

New contributor

Nebulo / Play store textsPolish

New contributor a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / Menu stringsPolish

Show on F-Droid
Wyświetl w F-Droid
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / Menu stringsPolish

About this app
O aplikacji
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / Menu stringsPolish

Rate
Oceń
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / Menu stringsPolish

Create a server shortcut
Stwórz skrót do serwera
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / Menu stringsPolish

Logged queries
Logowane zapytania
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / Menu stringsPolish

Settings
Ustawienia
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / Menu stringsPolish

App status
Stan aplikacji
a year ago
User avatar Hello

New contributor

Nebulo / Menu stringsPolish

New contributor a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

Private DNS is active, your queries are already protected. Enable Nebulo if you wish to use DNS-over-HTTPS or other useful features.
To enable Nebulo disable Private DNS.
Prywatny DNS jest aktywny, twoje zapytania DNS są już chronione. Włącz Nebulo jeśli chcesz używać DNS-Over-HTTP albo innych użytecznych funkcji.
a year ago
User avatar Hello

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

DNS rule has been created
Zasada DNS została sutworzona.
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

DNS rule has been created
Zasada DNS została stworzona.
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

Create DNS rule for this host
Stwórz zasadę DNS dla tego hosta
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

Responses
Odpowiedzi
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

Latency
Opóźnienie
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

Protocol
Protokół
a year ago
User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

Unknown
Nieznane
a year ago

Search