User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / General stringsPolish

Settings import successful.
Ustawienia importują się pomyślnie.
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / General stringsPolish

Settings import failed.
Import ustawień nie powiódł się.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / General stringsPolish

Settings import successful.
Ustawienia importują się pomyślnie.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / General stringsPolish

Settings import failed.
Import ustawień nie powiódł się.
2 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Nebulo / General stringsPolish

New strings to translate 2 months ago
User avatar admin

Resource update

Nebulo / General stringsPolish

Resource update 2 months ago
User avatar admin

Resource update

Nebulo / General stringsPolish

Resource update 2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Singular
%1$d query has been handled by DNS rules this far
Plural
%1$d queries have been handled by DNS rules this far
One
%1d zapytanie było do tej pory obsługiwane przez zasady DNS.
Few
Do tej pory przepisy DNS obsługiwały %1d zapytania
Other
%1d Zapytania były dotychczas obsługiwane przez zasady DNS
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Singular
%1$s rule
Plural
%1$s rules
One
%1ds zasada
Few
%1ds zasad
Other
%1ds zasad
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Cannot open system settings
Nie można otworzyć ustawień systemowych.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Private DNS is active, your queries are already protected. Enable Nebulo if you wish to use DNS-over-HTTPS or other useful features.
To enable Nebulo disable Private DNS.
Prywatny DNS jest aktywny, tTwoje zapytania DNS są już chronione. Włącz Nebulo, jeśli chcesz używać DNS-Oover-HTTP alboS lub innych użyteczprzydatnych funkcji.
Aby włączyć Nebulo, należy wyłączyć Prywatny DNS.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

DNS rule has been created
Zasada DNS została utworzona.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Question
Zapytanie
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

There already is a rule for this host
Zasada dla tego hosta już istnieje.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Singular
%1$s rule
Plural
%1$s rules
One
%1sd zasada
Few
%1sd zasady
Other
%1d zasad
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Help translating
Pomoc w tłumaczeniu
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Please provide your PIN
Podaj swój PIN.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Please provide a valid url
Podaj prawidłowy adres URL.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / General stringsPolish

Singular
%1$d query has been blocked this far
Plural
%1$d queries have been blocked this far
One
Z%1d zapytanie zostało zablokowane do tej pory.do tej pory zablokowane
Few
Z%1d zapytaniea zostałoy zablokowane do tej pory.
Other
Z%1d zapytaniea zostałoy zablokowane do tej pory.
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / General stringsPolish

Singular
%1$d query has been blocked this far
Plural
%1$d queries have been blocked this far
Zapytanie zostało zablokowane do tej pory.
2 months ago

Search