User avatar admin

Committed changes

Nebulo / Dialog stringsPolish

Committed changes a month ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / Dialog stringsPolish

Set how often the test should be run per server. Higher passes increase accuracy
Określ, jak często test powinien być przeprowadzany na poszczególnych serwerach. Wyższe przepustki zwiększają aktuarialnie
a month ago
User avatar None

New string to translate

Nebulo / Dialog stringsPolish

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Dialog stringsPolish

Resource update a month ago
User avatar None

Source string changed

Nebulo / Dialog stringsPolish

Set how often the test should be run per server. Higher passes increase actuarrcuracy
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Set how often the test should be run per server. Higher passes increase accuracy
Określ, jak często test powinien być przeprowadzany na poszczególnych serwerach. Wyższe przepustki zwiększają aktuarialnie
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Configure test passes
Skonfiguruj przepustki testowe
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Which link do you want to share?
Którym linkiem chcesz się podzielić?
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Select link type
Wybierz typ łącza
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Do you want to have a look at the frequently asked questions and documentation for this feature?
Chcesz zapoznać się z często zadawanymi pytaniami i dokumentacją dotyczącą tej funkcji?
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Display shorter version of domain in list
Wyświetlanie krótszej wersji domeny na liście
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Blocked by the DNS server
Zablokowany przez serwer DNS
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Resolved by DNS rules
Rozwiązywane za pomocą zasad DNS
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Resolved by DNS cache
Rozwiązany przez DNS cache
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Resolved by the DNS server
Rozwiązany przez serwer DNS
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Select which types of queries you want to see
Wybierz typy zapytań, które chcesz zobaczyć
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

Filter query log
Dziennik zapytań o filtry
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

This host is in the DNS rules, but the source is unknown.
Ten host jest w regułach DNS, ale źródło jest nieznane.
a month ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / Dialog stringsPolish

This host is part of the source %1$s
Ten ghospodarzta jest częścią źródła %1$s
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Dialog stringsPolish

This host is part of the source %1$s
Ten gospodarz jest częścią źródła %1$s
a month ago

Search