User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Clear search
Wyczyść wyszukiwanie
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Image indicating whether the app is running
Obraz wskazujący, czy aplikacja jest uruchomiona
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Information icon
Ikona informacji
5 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Search
Szukaj
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Term to be searched
Termin do przeszukania
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Stop the app
Zatrzymaj aplikację
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Start the app
Uruchom aplikację
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Accessibility StringsPolish

Clear search
Wyraźne wyszukiwanie
6 months ago

Search