User avatar admin

New string to translate

Nebulo / Play store textsTurkish

New string to translate 2 months ago
User avatar admin

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Committed changes

Nebulo / Play store textsTurkish

Committed changes a year ago
User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Play store textsTurkish

When navigating to a website known by it's name, say example.com, your device ask specific servers - DNS servers - how to address the website. DNS is an old protocol which, except for smaller changes, hasn't been touched since its creation in 1987. Naturally the Internet changed a lot in this time, rendering the protocol outdated in some of its core aspects.

This app tackles one of the bigger problems with DNS: Encryption.
Whilst nearly all traffic on the Internet is encrypted now, DNS requests (i.e. questions for a names address) and the response aren't. This enables attackers to intercept, read and modify your requests.

Nebulo is a DNS changer which implements DNS-over-HTTPs and DNS-over-TLS to safely send your DNS requests to the target server. This way only you and the DNS server are able to read the requests you are sending.

Core features:
- Configure the app once and then forget about it. After initial configuration it works fully autonomous
- No ads and no tracking
- Custom servers can be used
- Low battery consumption
inen bir web sitesine giderken, mesela.com diyelim, cihazınız belirli sunuculara -DNS sunucularına- web sitesinin nasıl adresleneceğini sorar. DNS, küçük değişiklikler dışında 1987’de oluşturulduğundan bu yana dokunulmamış, eski bir protokoldür. Doğal olarak İnternet bu dönemde çok değişti ve protokolü bazı yönleriyle yetersiz hale getirdi.

Bu uygulama, DNS ile ilgili en büyük sorunlardan birini ele alıyor: Şifreleme
İnternetteki neredeyse tüm trafik artık şifreli olsa da, DNS istekleri ve yanıtları(yani bir alanadı için sorgular), şifreli olarak alınmıyor. Bu, saldırganların isteklerinize müdahale etmesini, okumasını ve değiştirmesini sağlar.

Nebulo, DNS isteklerinizi güvenli bir şekilde hedef sunucuya göndermek için HTTP üzerinden DNS ve TLS üzerinden DNS uygulayan bir DNS değiştiricisidir. Bu şekilde yalnızca siz ve DNS sunucusu gönderdiğiniz istekleri okuyabilir.

Çekirdek özellikleri:
- Uygulamayı bir kez yapılandırın ve sonra unutun. İlk yapılandırmadan sonra tamamen kendi başına çalışır
- Reklam ve izleme yok
- Özel sunucular kullanılabilir
- Düşük pil tüketimi
a year ago
User avatar oktay454

New translation

Nebulo / Play store textsTurkish

A safe alternative to old standards.
Eski standartlara güvenli bir muâdil.
a year ago
User avatar oktay454

New contributor

Nebulo / Play store textsTurkish

New contributor a year ago
User avatar None

New string to translate

Nebulo / Play store textsTurkish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Nebulo / Play store textsTurkish

Resource update a year ago

Search