Resource update 2 months ago
New strings to translate 2 months ago
Resource update 2 months ago
You can now protect the app with a PIN in the settings
Artık uygulama ayarlarından PIN korumayı kullanabilirsiniz
2 months ago
The query log now shows the protocol used to send the query
Sorgu günlüğü şimdi sorguyu göndermek için kullanılan protokolü gösterir.
2 months ago
Fixed the server import not working on OS versions below Android 7
Sunucu içe aktarmasının Android 7'nin altındaki işletim sistemi sürümlerinde çalışmaması düzeltildi.
2 months ago
Resource update 3 months ago
Resource update 3 months ago
New strings to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
New strings to translate 5 months ago
Resource update 5 months ago
Resource update 5 months ago
User avatar None

New strings to translate

Nebulo / Changelogs (Least important to translate)Turkish

New strings to translate 6 months ago
Resource update 6 months ago
Resource update 6 months ago
Resource update 6 months ago
New strings to translate 7 months ago
Resource update 7 months ago
New strings to translate 7 months ago

Search